Ścieżka:

Szanowni Państwo,

Zarząd Osiedla przypomina, do 25 czerwca 2017 r. można zgłaszać do Zarządu Osiedla propozycję przezanczenia środków osiedlowych (ok. 57.000 zł) na zadania loklane w 2018 r.

Zadania loklane oststecznie uchwala zebranie mieszkańców do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym są realizowane zadania. Zebranie mieszkańców wybiera zadanie/zadania zaproponowane przez Zarząd Osiedla z przyjmowanych w ciągu roku zgłoszeniach mieszkańców. Zadania proponowane przez Zarząd Osiedla winny uzyskać wcześniej akceptację wójta, co do możliwości ich realizacji. Uchwałę zebrania mieszkańców określającą zadanie/zadania wraz z jej uzasadnieniem przewodniczący zarządu osiedla przedkłada wójtowi do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym będą realizowane zadania.


Przypominam, że w poprzednim roku zebranie mieszkańców jednogłośnie  zadecydowało o przekazaniu kwoty 35.000 zł na rok 2018 w celu wybudowania placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w 2018 r. Wymaga to jednak zabezpieczenia podobnej kwoty w budżecie na 2018 r.

 

(-) Grzegorz Słowiński

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Złotniki - Osiedle