Ścieżka:

W związku z otrzymaną informacją od Referatu Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych Urzędu Gminy Suchy Las, przekazuję do Państwa wiadomości, wnioski oraz deklaracje o ewentualnej chęci przystąpienia do programu instalacji odnawialnych źródeł energii w Państwa lokalach mieszkaniowych.

 

W przedmiotowej sprawie ukażą się niedługo informacje o spotkaniach z mieszkańcami.

(-) Grzegorz Słowiński
Przewodniczący Zarządu osiedla Złotniki-Osiedle

 

Regulamin przyjmowania wniosków od mieszkańców...

Deklaracja udziału w projekcie...

Ankieta wstępna doboru instalacji OZE...