Ścieżka:

Stary rok 2017, zakończył niektóre prace budowlano-remontowe w części naszego osiedla. Swoje oblicza zmieniły ulice: Kwiatowa, Różana, Tulipanowa, Konwaliowa, Bluszczowa oraz dwa odcinki Wrzosowej. Rozpoczął się też duży remont ulicy Łagiewnickiej oraz Pawłowickiej wraz z budową całej infrastruktury drogowej na ul. Dworcowej wraz z nowym dworcem PKP. Jest to inwestycja finansowana ze środków unijnych w ramach budowy Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Mamy nadzieję, że zimowa aura pozwoli na planową realizację tej inwestycji. Kolejne ulice w tej części osiedla na długie lata zmienią swoje oblicze. Jednocześnie w imieniu wykonawcy serdecznie przepraszamy za utrudnienia i liczymy w dalszym ciągu na wyrozumiałość naszych mieszkańców.

W nowym roku 2018 na naszym osiedlu, to dalszy etap jego rewitalizacji. Kolejne inwestycje, które będą realizowane z budżetu na rok 2018 na terenie naszego osiedla to między innymi:

 

  • Budowa ulicy Kochanowskiego i Reja z pełną infrastrukturą;
  • Wykup odcinka drogi od ul. Kochanowskiego do drogi Poznańskiej w Złotkowie.
  • W 2018 planowana jest budowa ulicy Kochanowskiego z pełną infrastrukturą. Będzie to alternatywny wjazd/wyjazd z tej części osiedla;
  • Budowa/ modernizacja ulic we wschodniej części osiedla ( etap 1) - zlewnia kanalizacji deszczowej do ulicy Łagiewnickiej (Jelonkowa, Działkowa, Graniczna, Krótka, Miła, Okrężna, Kalinowa - nowy odcinek);
  • Budowa tzw. drogi serwisowej wzdłuż ulicy Obornickiej na odcinku Pawłowicka - Radosna wraz z otoczeniem sklepu - zachodnia strona (projekt);
  • Budowa oświetlenia w ul. Kalinowej;
  • Budowa oświetlenia w ul. Forsycjowej;
  • Projekt oświetlenia ul. Jelonkowej i Czołgowej;
  • Dokończenie budowy ulicy Tulipanowej na odcinku od Różanej do Obornickiej

W nowym roku ruszyła również budowa przedszkola publicznego w Złotnikach. Tak o tej inwestycji pisze portal www.epoznan.pl : „Będzie to przedszkole publiczne, a co się z tym wiąże – opieka nad maluchami będzie bezpłatna. Dumne przedszkolaki zamieszkujące Złotniki Park, ale i nie tylko, również najmłodsi mieszkańcy całej gminy, już we wrześniu 2018 r. przekroczą próg nowoczesnego, przestronnego, spełniającego najwyższe standardy przedszkola. W pierwszej fazie w budynku powstanie 9 kompleksowo wyposażonych oddziałów dostosowanych do potrzeb najmłodszych, każdy o powierzchni ponad 65 m2. Salki te pomieszczą łącznie ok. 200 dzieci. W zależności od zapotrzebowania mieszkańców dwa z pomieszczeń mogą zostać zaadoptowane na żłobek. W dalszym etapie, w miarę jak rozrastać się będzie nasze osiedle, planujemy dalszą rozbudowę, o następne cztery oddziały przedszkolne. Obiekt dysponować będzie dużym placem zabaw tak, by nasze pociechy mogły jak najwięcej czasu spędzać aktywnie na świeżym powietrzu. Oczywiście całość otoczona zostanie terenem zielonym. Tak bezzwłoczne i dynamiczne przystąpienie do prac związanych z zabudową terenu przeznaczonego w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Suchy Las pod usługi oświaty, stało się możliwe dzięki zaangażowaniu władz samorządowych z Panem Wójtem Grzegorzem Wojterą oraz Panem Radnym Michałem Przybylskim na czele oraz dzięki wparciu ze strony szefów Złotnickich jednostek pomocniczych Gminy, Pani Ewy Korek i Pana Grzegorza Słowińskiego.

Wraz z inwestycjami nie zwalniamy z integracją mieszkańców. Zapraszamy wszystkich do pomocy w organizacji i udziału w cyklicznych naszych spotkaniach i imprezach z mieszkańcami przy każdej nadarzającej się do tego okazji. Rozpoczynamy oczywiście od Sprzątania Złotnik, które organizujemy w ostatnią sobotę kwietnia.

(-) Grzegorz Słowiński
Przewodniczący Zarządu Osiedla Złotniki-Osiedle

(-) Michał Przybylski
Radny Gminy Suchy Las