Ścieżka:

WYBORY

PRZEWODNICZĄCEGO
I CZŁONKÓW ZARZĄDU OSIEDLA
ZŁOTNIKI-OSIEDLE

W związku z upływem 4-letniej kadencji organów wykonawczych osiedla Złotniki-Osiedle, na podstawie uchwały nr IV/55/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących i członków zarządów osiedli jednostek pomocniczych gminy, zarządza się przeprowadzenie wyborów przewodniczącego i członków zarządu osiedla kadencji 2019-2024.

ZEBRANIE WYBORCZE odbędzie się
dnia 13 marca 2019r. (środa)
o godz. 18.00 w świetlicy osiedlowej
w Złotnikach, ul. Żukowa 14.

Porządek obrad:

  1. Sprawozdanie przewodniczącego zarządu osiedla Złotniki-Osiedle z działalności w latach 2015-2019.
  2. Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego zarządu osiedla.
  3. Wybory przewodniczącego zarządu osiedla.
  4. Zgłaszanie kandydatów na członków zarządu osiedla.
  5. Wybory członków zarządu osiedla.
  6. Wolne głosy i wnioski.

Skład Zarządu Osiedla:

http://www.zlotniki.suchylas.pl/index.php/zarzad-osiedla/sklad-zarzadu-osiedla.html

                                Wójt Gminy Suchy Las

                                   Grzegorz Wojtera