Ścieżka:

 

Szanowni Państwo,
w związku z napływającymi skargami mieszkańców wschodniej części naszego osiedla Zarząd Osiedla przedstawia w załączeniu sprawozdanie z podjętych działać w zakresie nieformalnie działającej kruszarni materiałów budowlanych przy ul. Milej w Złotnikach oraz pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Z poważaniem

(-) Grzegorz Słowiński
(-) Michał Przybylski

2019 kruszarnia 1

 

2 kwietnia 2019 r. o 13:01 do referatu budowlano-inwestycyjnego wpływa skarga Mieszkańców ulicy Miłej Złotnik-Osiedla o treści:

„Dzień dobry,
W nawiązaniu do naszego spotkania 25.03.19 w sprawie działań na ul. Miłej w Złotnikach pragnę złożyć pisemną skargę na nielegalne działania firmy budowlanej. Zapewniała nas Pani, że zajmie się tą sprawą, o czym poinformowałam mieszkańców naszej ulicy. Jak dotąd nic się nie zmieniło. Nie możemy wjechać na nasze posesje. Pomiędzy zabudowaniami firma zwozi odpady budowlane nie z Osiedla Złotniki oraz je kruszy co przedstawia załączone zdjęcie. Hałas i unoszący się pył jest dla nas szkodliwy i uciążliwy. Aż trudno uwierzyć, że przepisy pozwalają na taką działalność pośrodku osiedla mieszkaniowego na prywatnym terenie, która trwa już prawie rok. Może tą sprawa powinny się zainteresować inne służby. Chyba zapominamy, że ta inwestycja powinna służyć mieszkańcom, ponieważ powstaje za ich pieniądze. Ponownie proszę o zajęcie się tą sprawą i rozwiązanie tego problemu

Z poważaniem
mieszkańcy ul. Miłej w Złotnikach”


4 kwietnia 2019 r. o 08:49 Grzegorz Słowiński - przewodniczący Zarządu Osiedla pisze:

„Panie Wójcie,
działając na prośbę mieszkańców, proszę o podanie podstawy prawnej, na której zostało wydane zezwolenie na działalność kruszarni odpadów betonowych i asfaltowych zwożonych z terenu gminy Suchy Las oraz terenów ościennych, która została zlokalizowana przy ul. Miłej na działkach 56-59 w miejscowości Złotniki-Osiedle. Kruszarnia funkcjonuje już trzeci dzień w samym środku osiedla mieszkaniowego. Pył i hałas związany z tą działalnością uniemożliwia mieszkańcom normalne funkcjonowanie. Straż Gminna nie podejmuje działań, ponieważ z urzędu gminy otrzymała rzekomo informację, że działalność ta jest legalna. W związku z tym proszę jak powyżej. Sprawę proszę potraktować jako pilną.”.


 

9 kwietnia 2019 r. o 12:50 Grzegorz Słowiński pisze do Straż Gminnej:

Dzień dobry Panie Komendancie,

Z racji braku jakiejkolwiek reakcji oraz interwencji na moje zgłoszenie ze strony władz gminy oraz Straży Gminnej Suchego Lasu, proszę o pilną interwencję w sprawie jak poniżej. Mieszkańcy ul. Miłej w Złotnikach oraz ulic sąsiadujących, z powodu działania kruszarni nie mogą normalnie funkcjonować w swoich domach. Ponoszą również koszty z walką z wszechobecnym kurzem i pyłem niszczącym roślinność, elewacje budynków, filtry samochodowe, etc. Proszę tym samym o sprawdzenie zgodności z przepisami prawa, czy taki obiekt może funkcjonować w tym miejscu oraz czy na jego działanie zostały wydane wszystkie możliwe pozwolenia.

Sprawę potraktować proszę jako pilną.


9 kwietnia 2019 r. o 14:16 Komendant Straży Gminnej odpowiada:

„Dzień dobry. Informuję ,że Straż Gminna w opisanej sprawie podjęła dwukrotnie interwencje w dniach 02 i 04 kwietnia br. O ustaleniach przekazano informację do Referatu budowlano - inwestycyjnego Urzędu Gminy Suchy Las w osobie kierownika referatu p. Aurelii Szczęsnej oraz zastępcy Wójta p. Marcina Bulińskiego. Jednocześnie zwróciliśmy się z zapytaniem o wydane pozwolenia i przeprowadzenie kontroli przedmiotowych prac, bowiem w katalogu aktów prawnych Straży brak przepisu pozwalającego na samoistne podjęcie sankcji prawnych. Podstawą naszych działań jest informacja pisemna określająca zakres pozwolenia. Prowadzący prace zostali pouczeni przez strażników o naruszaniu przepisu porządkowego z art.51 KW. Z informacji na miejscu zdarzenia wynika ,że prace po naszej interwencji miały się zakończyć w dniu 05 kwietnia br. W celu wszczęcia postępowania z art. 51 KW niezbędne jest personalne zgłoszenie wykroczenia i złożenia zeznań w charakterze świadka i osoby zgłaszającej. Do chwili obecnej Straż nie otrzymała żadnej informacji z Urzędu Gminy.

M. Dłużewski- Komendant SG.”.


23 kwietnia 2019 r. Zarząd Osiedla otrzymuje pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu.


15 maja 2019 r. Zarząd Osiedla otrzymuje pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczące przeprowadzonej kontroli. Czytaj ...