Ścieżka:

Złotniki - Osiedle w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2021 - wykaz ważniejszych inwestycji planowanych do realizacji w latach 2017 - 2021:

Aktualizacja - 22.12.2019 r.

Zadanie

2017

2018

2019

2020

2021

Budowa ulic w Złotnikach III. Pawłowicka, Kochanowskiego, Reja, Prusa, Słowackiego.
541.328 zł 3.700.000 zł 9.200.000 zł 3.000.000 zł 1.000.000 zł 
Budowa ulic w Złotnikach II. wschodnia część osiedla.

1.531.672 zł

4.300.000 zł

5.600.000 zł

1.300.000 zł 1.500.000 zł

Inwestycje zaplanowane w Złotnikach – Osiedlu w 2020 r.

 • Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach.
 • Budowa ulic we wschodniej części osiedla (rok 2020 - Żukowa/ Okrężna; rok 2021 - Spacerowa/ Pagórkowa).
 • Budowa ulic: Reja, Prusa, Słowackiego (kontynuacja realizacji projektu).
 • Wykonanie na 3 przejściach w ciągu ulicy Obornickiej aktywnej sygnalizacji zbliżania się pieszego.
 • Rewitalizacja ogrodu przy ul. Żukowej (utwardzenie terenu wokół wiaty i montaż lamp ogrodowych).
 • Wykonanie oświetlenia ulicy Jelonkowej (od ul. Pigwowej do ul. Czołgowej) oraz ulicy Czołgowej (od ulicy Jelonkowej do ulicy Obornickiej).
 • Doświetlenie ulicy Berberysowej.
 • Naprawa chodnika wzdłuż ulicy Obornickiej (od ulicy Czołgowej do ulicy Dojazd).
 • Dofinansowanie dla Zespołu tańca barokowego La Fiamma Dance.
 • Nasadzenie drzew w ciągu ulicy Kochanowskiego i Pawłowickiej (w ramach nasadzeń rekompensujących).
 • Wiata przystanku autobusowego Złotniki  - Stacja na ulicy Dworcowej.
 • Miejsca parkingowe - ul. Mosiężna koło stacji PKP w Złotnikach (powierzchnia 315 m. kw. – 25 samochodów).
 • Budowa ścieżki rowerowej od ulicy Łagiewnickiej do ul. Złotnickiej (ul. Mosiężna – wzdłuż torów kolejowych).
 • Dofinansowanie KGW Złotniki na realizację imprezy "Złotnickie Święto Plonów".
 • Budowa placu zabaw przy ulicy Kochanowskiego.
 • Ustawienie 3 ławek wzdłuż ulicy Kochanowskiego.
 • Nasadzenie zieleni dekoracyjnej – Azaliowa/Tarninowa
 • Zagospodarowanie skweru – Konwaliowa/Kwiatowa.
 • Dofinansowanie KGW – zakup strojów.
 • Przeprowadzenie akcji ulotkowej - spalanie odpadów.
 • Działalność integracyjna społeczności (akcja „Sprzątanie osiedla”, Dzień Dziecka/ Dzień Matki, Dni Gminy Suchy Las, Złotnickie Święto Plonów, HOT ROCK GRILL, grzybobranie, wieczornica patriotyczna, wigilia osiedlowa).

Ponadto Zarząd Osiedla oraz radni: Michał Przybylski i Grzegorz Słowiński będą prowadzić działania nad realizacją następujących kwestii:

 • Wykup terenu pod osiedlowy park/skwer, na który można byłoby przenieść plac zabaw i siłownię zewnętrzną z ul. Obornickiej/Radosnej, a w dalszej perspektywie usytuować Świetlicę Osiedlową.
 • Montaż czujników powietrza na terenie gminy, m. in. Złotniki Osiedle – dworzec PKP oraz świetlica osiedlowa. Prawdopodobnie montaż takich czujników przeprowadzi Stowarzyszenie Metropolia od 2021 roku.
 • Wykonanie zaprojektowanego odcinka ścieżki rowerowej / drogi serwisowej od ul. Tulipanowej do Radosnej. Zagospodarowanie otoczenia sklepu.
 • Monitoring osiedlowych placów zabaw wraz z ich doświetleniem.
 • Wykonanie drogi wyjazdowej z osiedla ZLOTNIKI – PARK.
 • Nasadzanie drzew na terenie osiedla ZŁOTNIKI – PARK (w ramach nasadzeń rekompensujących).
 • Nasadzanie drzew w ul. Dworcowej (w ramach nasadzeń rekompensujących).
 • Urządzenie targowiska wraz z miejscami postojowymi obok myjni przy ulicy Łagiewnickiej lub Obornickiej (prace koncepcyjne wykonać ma Referat Komunalny w ramach swoich zadań).
 • Ustawienie ławek we wschodniej części osiedla.
 • Montaż dodatkowych koszy na śmieci oraz psie odchody.
 • Dołożenie oprawy ulicznej – Złotniki ul. Łagiewnicka/Turkusowa.
 • Nadzór nad właściwymi rozwiązaniami w procedowanym MPZP – rejon ul. Kochanowskiego.
 • Nadzór nad właściwymi rozwiązaniami w procedowanym MPZP - Złotniki - Park.

Inwestycje zaplanowane w Złotnikach – Osiedlu w 2019 r.

 • Kontynuacja budowy ulic: Pawłowickiej i Kochanowskiego z pełną infrastrukturą.
 • Budowa placu zabaw przy ul. Kochanowskiego.
 • Wykup odcinka drogi od ul. Kochanowskiego do drogi Poznańskiej w Złotkowie i budowa drogi dojazdowej do stacji PKM w Złotkowie.
 • Kontynuacja modernizacji dróg we wschodniej części osiedla ( etap 1 i 2) - zlewnia kanalizacji deszczowej do ulicy Łagiewnickiej (Jelonkowa, Działkowa, Graniczna, Krótka, Miła, Okrężna, Prosta, Kalinowa-nowy odcinek).
 • Budowa tzw. drogi serwisowej wzdłuż ulicy Obornickiej na odcinku Pawłowicka - Radosna wraz z otoczeniem sklepu - zachodnia strona (projekt). Zadanie niezrealizowane w 2018 roku.
 • Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Złotnikach.
 • Budowa scieżki rowerowej: Złotniki-Osiedle - Złotniki Wieś.
 • Budowa oświatlenia ulicy Jelonkowej od ul. Pigwowej do ul. Czołgowej (projekt).
 • Budowa murowanego grilla osiedlowego oraz wędzarni na użytek mieszkańców w ogrodzie przy ul. Żukowej.
 • Projekt rewitalizacji ogrodu przy ul. Żukowej.
 • Zakup strojów dla KGW Złotniki.

Ponadto Zarząd Osiedla oraz radni: Michał Przybylski i Grzegorz Słowiński czynią starania o środki na:

 • Wykup terenu pod osiedlowy park/skwer, na który można byłoby przenieść plac zabaw i siłownię zewnętrzną z ul. Obornickiej/Radosnej, a w dalszej perspektywie usytuować Świetlicę Osiedlową.
 • Modernizację ulicy Żukowej oraz dokończenie remontu ulic: Jelonkowej oraz Okrężnej (zlewnia kanalizacji deszczowej do ulicy Obornickiej).

Inwestycje zaplanowane w Złotnikach – Osiedlu w 2018 r.

 • Budowa dróg w rejonie ul. Kochanowskiego z pełną infrastrukturą.
 • Wykup odcinka drogi od ul. Kochanowskiego do drogi Poznańskiej w Złotkowie. W 2018 planowana jest budowa ulicy Kochanowskiego z pełną infrastrukturą. Będzie to alternatywny wjazd/wyjazd z tej części osiedla.
 • Budowa/ modernizacja ulic we wschodniej części osiedla ( etap 1) - zlewnia kanalizacji deszczowej do ulicy Łagiewnickiej (Jelonkowa, Działkowa, Graniczna, Krótka, Miła, Okrężna, Prosta, Kalinowa -nowy odcinek).
 • Budowa tzw. drogi serwisowej wzdłuż ulicy Obornickiej na odcinku Pawłowicka - Radosna wraz z otoczeniem sklepu - zachodnia strona (projekt).
 • Budowa oświetlenia w ul. Kalinowej.
 • Budowa oświetlenia w ul. Forsycjowej.
 • Projekt oświetlenia ul. Jelonkowej i Czołgowej.
 • Dokończenie budowy ulicy Tulipanowej na odcinku od Różanej do Obornickiej.

Inwestycje zaplanowane w Złotnikach – Osiedlu w 2017 r.

 • Opracowanie koncepcji, modelu finansowania oraz projektu zespołu szkolno - przedszkolnego w Złotnikach na terenie osiedla ZŁOTNIKI - PARK. Realizacja 2017/2018 r.
 • Dokończenie budowy dróg w centralnej części osiedla. Nawierzchnia z kostki brukowej oraz przykanaliki ulic: Kwiatowa, Tulipanowa, Konwaliowa, Różana, Wrzosowa oraz Bluszczowa. Budowa oświetlenia ulic Bluszczowej oraz Kwiatowej. Termin realizacji – kwiecień 2017 r.
 • Budowa węzła przesiadkowego kolejki aglomeracyjnej wraz z ulicami: Łagiewnicką, Dworcową, Pawłowicką. Termin realizacji czerwiec 2018 r. Inwestycja współfinansowana ze środków unijnych ( w trakcie realizacji - zakończenia w 2018 r.)
 • Budowa ulic w rejonie Kochanowskiego. Wnioskowano o następujący harmonogram realizacji zadania:
  - Etap 1 ul. Kochanowskiego, ul. Pawłowicka do torów kolejowych. Realizacja 2017/2018. Płatność: 1 rata 2017, 2 rata 2018;
  - Etap 2 ul. Reja. Realizacja 2018. Płatność 2018;
  - Etap 3 ul. Słowackiego, ul. Prusa. Realizacja 2019 r. Płatność 2019.

Przetarg na całe zadanie - 1 kwartał 2017 r. Rozpoczęcie prac budowlanych czerwiec 2017 r. Projekt wykonano w 2016 r. (w trakcie realizacji)

 • Budowa ulic we wschodniej części osiedla. Wnioskowano o następujący harmonogram realizacji zadania:
  - Etap 1 ul. Żukowa, ul. Prosta, ul. Jelonkowa (od dz. nr 148 do ul. Cichej). Realizacja 2017/2018. Płatność: 1 rata 2017, 2 rata 2018; Konieczność likwidacji lokalnych podtopień posesji.
  - Etap 2 ul. Działkowa, ul. Okrężna, ul. Miła, ul. Krótka, ul. Jelonkowa (od dz. 148 do ul. Łagiewnickiej). Realizacja 2018. Płatność 2018;
  - Etap 3 ul. Graniczna, ul. Spacerowa, ul. Pagórkowa, ul. Kalinowa (nowy odcinek) Realizacja 2019 r. Płatność 2019.

Przetarg na całe zadanie - 1 kwartał 2017 r. Rozpoczęcie prac budowlanych czerwiec 2017 r. Projekt wykonano w 2016 r. (w trakcie realizacji)

 • Wyprofilowanie i oczyszczenie rowów tzw. drogi serwisowej wzdłuż ulicy Obornickiej na odcinku Pawłowicka – Łagiewnicka - zachodnia strona. Realizacja w ramach środków Referatu Komunalnego.
 • Budowa oświetlenia ul. Forsycjowej.
 • Projekt oświetlenia ul. Kalinowej.
 • Budowa pętli autobusowej we wschodniej części osiedla (ul. Jelonkowa); Zgodnie z uchwałą Zebrania Mieszkańców z 2013 r.
 • Doposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Żukowej 14. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej obok wiaty ogrodowej – ok. 30 m. kw.; zakup 1 zestawu mebli ogrodowych identycznych, jak w 2015 r. do wiaty ogrodowej; zakup 5 kompletów biesiadnych ław składanych (stół + 2 ławki); zakup pawilonu ogrodowego 6m x 3m z logo Złotniki-Osiedle; zakup 6 szt. parasoli ogrodowych z logo Złotniki-Osiedle do mebli ogrodowych; zakup patelni gastronomicznej oraz grilla.
 • Działalność integracyjna: sprzątanie osiedla (kwiecień), Dzień Dziecka/Dzień Matki (maj/czerwiec), wycieczka dla dorosłych (lipiec), wycieczka na grzybobranie (wrzesień), wieczornica patriotyczna (listopad), wigilia osiedlowa (grudzień).

Inwetycje zaplanowane w 2016 r.

 • Budowa przedszkola w Złotnikach - w 2016 r. - I etap projekt. Realizacja inwestycji w latach 2017-2018. Szacunkowy koszt 5.100.000 zł. Realizacja w latach 2017/2018
 • Modernizacja/ budowa ulic z pełną infrastrukturą: Zielona, Wrzosowa - Bluszczowa, Radosna, Kwiatowa, Konwaliowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana, Łagiewnicka, Pawłowicka. Szacunkowy koszt ok. 4.380.000 zł/ termin zakończenia inwestycji - 2016 r. Realizacja częściowa - dokończenie kwiecień 2017 r.
 • Budowa ulicy Cichej. Koszt ok. 240.000 zł. Termin zakończenia inwestycji - maj 2016 r. Zrealizowano.
 • Wykonanie projektu modernizacji ulic: Pagórkowa, Spacerowa, Kalinowa, Prosta, Żukowa, Krótka, Miła, Okrężna, Graniczna, Jelonkowa, Działkowa. Szacunkowy koszt - 120.000 zł/ termin zakończenia realizacji projektu - grudzień 2016. Zrealizowano.
 • Wykonanie projektu dla ulic: Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa. Szacunkowy koszt ok. 182.000 zł/ termin zakończenia realizacji projektu - sierpień 2016 r. Zrealizowano. W IV kwartale 2016 r. planowany jest przetarg na budowę ulic: Kochanowskiego i Reja. Realizacja inwestycji 2017 r./ szacunkowy koszt: 2.700.000 zł. Nie zrealizowano.
 • Rewitalizacja stacji kolejowej w Złotnikach.Nie zrealizowano.
 • Budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw ul. Radosna/ Obornicka wraz z wykonaniem podłoża (koszt ok. 50.000 zł). Zrealizowano.
 • Budowa oświetlenia w ulicy Forsycjowej. W 2016 r. - I etap projekt, w 2017 r. realizacja inwestycji. Zrealizowano.
 • Budowa oświetlenia w ulicy Jelonkowej (od Prostej do Azaliowej). W 2015 zrealizowano projekt. Wykonanie inwestycji w 2016 r. Szacunkowy koszt 45.000 zł. Zrealizowano.

Inwestycje zaplanowane w 2015 r.

 • Przebudowa skrzyżowań Obornicka/Pawłowicka oraz Obornicka/Radosna (ok. 550.000 zł; lewoskręty, wysepki, oznakowanie, chodnik po wschodniej części ul. Obornickiej) - zrealizowano.
 • Modernizacja/ budowa ulic: Zielona, Wrzosowa - Bluszczowa, Radosna, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana (koszt ok. 1.550.000 zł; wykonano częściowo).
 • Modernizacja rejonu ulic: Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha. W 2015 r. planuje sie wykonać projekt oraz zbudować ulicę Cichą (koszt ok. 240.000 zł) - wykonano projekt oraz wyłoniono wykonawcę. Realizacja w 2016 r.
 • Opracowanie projektu dla ulic: Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa (180.000 zł) - wyłoniono wykonacę projektu, który zostanie zakończony w sierpniu 2016 r.
 • Uzupełnienie siłowni zewnętrznej przy ul. Miłej o 3 elementy: surfer i twister, Tai Chi, prasa nożna i wioślarz. Wszystkie przyrządy będą zakupione w firmie, od której zakupiono elementy siłowni już funkcjonujące. Planuje się również wyrównać podłoże i wykonać trawnik na terenie siłowni (22.000 zł) - zrealizowano.
 • Nasadzenie 50 tui o wysokości ok. 130 cm wokół placu zabaw przy ul. Obornickiej/ Radosnej ( naturalny żywopłot oddzielający plac zabaw od ulicy Obornickiej - koszt 3.000 zł) - zrealizowano.
 • Remont świetlicy osiedlowej (szacunkowy koszt 6.500 zł; zakup pochłaniacza do kuchni, malowanie korytarza, wymiana drzwi wejściowych na 1 piętrze oraz uporządkowanie instalacji elektrycznej) - zrealizowano.
 • Oświetlenie ulicy Ognikowej (koszt ok. 60.000 zł) - zrealizowano.
 • Oświetlenie ulicy Jelonkowej (od Prostej do Azaliowej - 20.000 zł) - zrealizowano projekt, wykonanie w 2016 r.
 • Budowa drewnianej wiaty w ogrodzie przy ul. Żukowej (45.000 zł) - zrealizowano.
 • Dofinansowanie Koła Łowieckiego Sokół w celu powstrzymania penetracji dzików (5.000 zł) - zrealizowano.

Inwestycje planowane w 2014 r.

 • Budowa ulic: Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana - 1.600.000 zł; (nie zrealizowano środki przeznaczono na kolektor wód deszczowych)
 • Budowa uzbrojenia ulic Spacerowej, Pagórkowej i Granicznej w Złotnikach - etap 1 - 150.000 zł; (zrealizowano ze środków AQUANET)
 • Przebudowa skrzyżowania Obornicka/ Pawłowicka - 300.000 zł; (nie zrealizowano - wykonano oświatlenie ul. Obornickiej)
 • Budowa 5 lamp w ul. Cichej - 45.000 zł; (zrealizowano + 3 lampy w ul. Działkowej)
 • Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Miłej - zdanie lokalane - 25.000 zł; (zrealizowano)
 • Remont pomieszczeń na piętrze przy ul. Żukowej 14 - zadanie lokalne - 2.500 zł; (zrealizowano)

Inwestycje planowane w 2013 r.

 • Budowa boiska do piłki koszykowej - ul. Miła - 97.000 zł (zrealizowano)
 • Zakup działek 290/2 i 290/3 w Złotnikach pod budowę boiska sportowego - 100.000 zł (nie zrealizowano)
 • Zakup 10 gablot informacyjnych - Złotniki - Osiedle - 10.000 zł (zrealizowano)
 • Remont kuchni oraz pomieszczenia magazynowego w lokalu przy ul. Żukowaej 14 - 3.000 zł (zrealizowano)
 • Budowa uzbrojenia ulic: Spacerowej, Pagórkowej i Granicznej w Złotnikach - etap 1 - 795.000 zł (nie zrealizowano)
 • Remont - wyrównianie ulicy Dworcowej (zrealizowano częściowo)
 • Plac zabaw w rejonie ulic: Obornicka/ Radosna - 70.000 zł (zrealizowano)

Inwestycje planowane w 2012 r.

 • Projekt kanalizacji sanitarnej - Złotniki, ul. Bluszczowa - 25.000 zł (nie zrealizowano).
 • Budowa nawierzchni dróg ulic: Tarninowej, Ognikowej, Forsycjowej, Azaliowej itp. - 1.050.000 zł (zrealizowano).
 • Remont placu zabaw przy ul. Miłej (Priorytrt Lokalny) - 40.790 zł (zrealizowano).

Inwestycje planowane w 2011 r.

 • Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie pomiędzy ulicami Obornicką, Złotnicką, torami PKP, działką nr ewid. 276/13 i ulicą Łagiewnicką.  Czytaj.
 • Budowa nawierzchni dróg ulic: Tarninowej, Ognikowej, Forsycjowej, Azaliowej itp. - 2.235.000 zł (zrealizowano).
 • Modernizacja ul. Łagiewnickiej od K11 do poligonu - 2.000.000 zł (zrealizowano).
 • Budowa 2 muld - 10.000 zł. Galeria.
 • Budowa chodnika w ul. Obornickiej na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Radosnej - 52.187 zł (zrealizowano).
 • Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym wód deszczowych - 3.000.000 zł. Galeria.