Ścieżka:

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Gminy Suchy Las na lata 2013 – 2025. Szczegółowy opis - stan na dzień 27.05.2015 r.


Złotniki - Osiedle w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2020 - wykaz ważniejszych inwestycji planowanych do realizacji w latach 2013 - 2020:

Aktualizacja - 19.12.2016 r.

Zadanie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Budowa ulic: Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka.3, 10

0

0

200.000

0 500.000 3.700.000 3.000.000  

Budowa ulic: Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana itp.4,

6, 8

0

1.600.000

1.380.000

2.750.000

0

     
Budowa ulic: Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Dzialkowa, Żukowa, Cicha.5, 7, 9, 11

0

0

650.000

300.000

1.500.000

3.000.000

2.000.000

 
Budowa ulic: Spacerowej, Pagórkowej, Granicznej.1

3.000

150.000

Zdanie połączono z zadaniem "Budowa ulic: Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha.   
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Złotnikach       100.000 0 500.000    
Budowa węzła przesiadkowego kolejki metropolitalnej wraz z ulicami: Łagiewnicka, Dworcowa, Pawłowicka.         5.694.044 Inwestycja współfinansowana ze środków unijnych.   

Zmiany:

1)
- Pierotnie w WPF z 14.11.2012 r. zaplanowano kwotę 3.045.000 zł (do 2012 r. wydano kwotę 545.000 zl)
- 29.11.2012 r. - obniżono dofinansowanie do kwoty - 2.545.000 zł
- 25.04.2013 r. - obniżono dofinansowanie do kwoty - 1.045.000 zł
- 23.05.2013 r. - obniżono dofinansowanie do kwoty - 695.000 zł
- 26.09.2013 r. - dodano kwotę - 3.000 zł; inwestycję przesunięto o rok, czyli na 2014 r.

2 - Realizację inwestycji zaplanowano w 2 etapach: etap 1- projekt (maj - sierpień 2013), etap 2 - listopada 2013 - marzec 2014.

3 - Na budowę ulic: Kochanowskiego, Reja, Słowackiego i Pawłowickiej dodano kwotę 200.000 zł; okres realizacji inwestycji wydłużono o 2 lata - 2015-2017 (aktualizacja 26.09.2013 r.)

4 - Na budowę ulic: Zielonej, Radosnej, Wrzosowej, Kwiatowej, Tulipanowej, Irysowej, Różanej:
- obcięto kwotę 1.200.000 zł; nie zmieniono okresu realizacji inwestycji - lata 2014-2015 (aktualizacja 26.09.2013 r.)
- kwotę 1.600.000 zł (dokładnie 1.659 663,67 zł) przeznaczono na budowę kolektora wód deszczowych na terenie NTPP oraz w ul. Łagiewnickiej.
- przesunięto kwotę 1.000.000 zł na rok 2016 (29.01.2015 r.).

5 - Na budowę ulic: Okrężnej, Granicznej, Prostej, Miłej, Działkowej, Żukowej, Cichej obcięto kwotę 600.000 zł; okres realizacji pozostał niezmieniony – rok 2015. Pozostała kwota – 400.000 zł, ze względu na niższe koszty pozwoli na opracowanie projektu oraz kosztorysu (aktualizacja 26.09.2013 r.).

6 - Dołożono kwotę 380.000 zł (2015) oraz kwotę 350.000 zł (2016). Sesja Rady Gminy - 27.05.2015 r.

7 - Dołożono kwotę 250.000 zł (projekt modernizacji dróg). Sesja Rady Gminy - 27.05.2015 r. Projektem zostaną objęte ulice: Spacerowa i Pagórkowa.

8 - Dołożono kwotę 1.400.000 zł (2016). Sesja Rady Gminy Suchy Las - 11.01.2016 r.

9 - Dołożono kwotę 300.000 zł (2016). Sesja Rady Gminy Suchy Las - 11.01.2016 r.

10 - Obcięto kwotę 500.000 zł (2016), dołożono kwotę 2.200.000 (2017), dołożono kwotę 2.000.000 zł (2018), dołożono kwotę 2.500.000 zł (2019).

11 - Dołożono kwotę 2.500.000 zł (2018), dołożono kwotę 2.500.000 zł (2019).


Inwestycje zaplanowane w Złotnikach – Osiedlu w 2017 r.

 • Opracowanie koncepcji, modelu finansowania oraz projektu zespołu szkolno - przedszkolnego w Złotnikach na terenie osiedla ZŁOTNIKI - PARK. Realizacja 2017/2018 r.
 • Dokończenie budowy dróg w centralnej części osiedla. Nawierzchnia z kostki brukowej oraz przykanaliki ulic: Kwiatowa, Tulipanowa, Konwaliowa, Różana, Wrzosowa oraz Bluszczowa. Budowa oświetlenia ulic Bluszczowej oraz Kwiatowej. Termin realizacji – kwiecień 2017 r.
 • Budowa węzła przesiadkowego kolejki aglomeracyjnej wraz z ulicami: Łagiewnicką, Dworcową, Pawłowicką. Termin realizacji październik 2017 r. Inwestycja współfinansowana ze środków unijnych.
 • Budowa ulic w rejonie Kochanowskiego. Wnioskowano o następujący harmonogram realizacji zadania:
  - Etap 1 ul. Kochanowskiego, ul. Pawłowicka do torów kolejowych. Realizacja 2017/2018. Płatność: 1 rata 2017, 2 rata 2018;
  - Etap 2 ul. Reja. Realizacja 2018. Płatność 2018;
  - Etap 3 ul. Słowackiego, ul. Prusa. Realizacja 2019 r. Płatność 2019.

Przetarg na całe zadanie - 1 kwartał 2017 r. Rozpoczęcie prac budowlanych czerwiec 2017 r. Projekt wykonano w 2016 r.

 • Budowa ulic we wschodniej części osiedla. Wnioskowano o następujący harmonogram realizacji zadania:
  - Etap 1 ul. Żukowa, ul. Prosta, ul. Jelonkowa (od dz. nr 148 do ul. Cichej). Realizacja 2017/2018. Płatność: 1 rata 2017, 2 rata 2018; Konieczność likwidacji lokalnych podtopień posesji.
  - Etap 2 ul. Działkowa, ul. Okrężna, ul. Miła, ul. Krótka, ul. Jelonkowa (od dz. 148 do ul. Łagiewnickiej). Realizacja 2018. Płatność 2018;
  - Etap 3 ul. Graniczna, ul. Spacerowa, ul. Pagórkowa, ul. Kalinowa (nowy odcinek) Realizacja 2019 r. Płatność 2019.

Przetarg na całe zadanie - 1 kwartał 2017 r. Rozpoczęcie prac budowlanych czerwiec 2017 r. Projekt wykonano w 2016 r.

 • Wyprofilowanie i oczyszczenie rowów tzw. drogi serwisowej wzdłuż ulicy Obornickiej na odcinku Pawłowicka – Łagiewnicka - zachodnia strona. Realizacja w ramach środków Referatu Komunalnego.
 • Budowa oświetlenia ul. Forsycjowej.
 • Projekt oświetlenia ul. Kalinowej.
 • Budowa pętli autobusowej we wschodniej części osiedla (ul. Jelonkowa); Zgodnie z uchwałą Zebrania Mieszkańców z 2013 r.
 • Doposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Żukowej 14. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej obok wiaty ogrodowej – ok. 30 m. kw.; zakup 1 zestawu mebli ogrodowych identycznych, jak w 2015 r. do wiaty ogrodowej; zakup 5 kompletów biesiadnych ław składanych (stół + 2 ławki); zakup pawilonu ogrodowego 6m x 3m z logo Złotniki-Osiedle; zakup 6 szt. parasoli ogrodowych z logo Złotniki-Osiedle do mebli ogrodowych; zakup patelni gastronomicznej oraz grilla.
 • Działalność integracyjna: sprzątanie osiedla (kwiecień), Dzień Dziecka/Dzień Matki (maj/czerwiec), wycieczka dla dorosłych (lipiec), wycieczka na grzybobranie (wrzesień), wieczornica patriotyczna (listopad), wigilia osiedlowa (grudzień).

Inwetycje zaplanowane w 2016 r.

 • Budowa przedszkola w Złotnikach - w 2016 r. - I etap projekt. Realizacja inwestycji w latach 2017-2018. Szacunkowy koszt 5.100.000 zł. Realizacja w latach 2017/2018
 • Modernizacja/ budowa ulic z pełną infrastrukturą: Zielona, Wrzosowa - Bluszczowa, Radosna, Kwiatowa, Konwaliowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana, Łagiewnicka, Pawłowicka. Szacunkowy koszt ok. 4.380.000 zł/ termin zakończenia inwestycji - 2016 r. Realizacja częściowa - dokończenie kwiecień 2017 r.
 • Budowa ulicy Cichej. Koszt ok. 240.000 zł. Termin zakończenia inwestycji - maj 2016 r. Zrealizowano.
 • Wykonanie projektu modernizacji ulic: Pagórkowa, Spacerowa, Kalinowa, Prosta, Żukowa, Krótka, Miła, Okrężna, Graniczna, Jelonkowa, Działkowa. Szacunkowy koszt - 120.000 zł/ termin zakończenia realizacji projektu - grudzień 2016. Zrealizowano.
 • Wykonanie projektu dla ulic: Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa. Szacunkowy koszt ok. 182.000 zł/ termin zakończenia realizacji projektu - sierpień 2016 r. Zrealizowano. W IV kwartale 2016 r. planowany jest przetarg na budowę ulic: Kochanowskiego i Reja. Realizacja inwestycji 2017 r./ szacunkowy koszt: 2.700.000 zł. Nie zrealizowano.
 • Rewitalizacja stacji kolejowej w Złotnikach.Nie zrealizowano.
 • Budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw ul. Radosna/ Obornicka wraz z wykonaniem podłoża (koszt ok. 50.000 zł). Zrealizowano.
 • Budowa oświetlenia w ulicy Forsycjowej. W 2016 r. - I etap projekt, w 2017 r. realizacja inwestycji. Zrealizowano.
 • Budowa oświetlenia w ulicy Jelonkowej (od Prostej do Azaliowej). W 2015 zrealizowano projekt. Wykonanie inwestycji w 2016 r. Szacunkowy koszt 45.000 zł. Zrealizowano.

Inwestycje zaplanowane w 2015 r.

 • Przebudowa skrzyżowań Obornicka/Pawłowicka oraz Obornicka/Radosna (ok. 550.000 zł; lewoskręty, wysepki, oznakowanie, chodnik po wschodniej części ul. Obornickiej) - zrealizowano.
 • Modernizacja/ budowa ulic: Zielona, Wrzosowa - Bluszczowa, Radosna, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana (koszt ok. 1.550.000 zł; wykonano częściowo).
 • Modernizacja rejonu ulic: Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha. W 2015 r. planuje sie wykonać projekt oraz zbudować ulicę Cichą (koszt ok. 240.000 zł) - wykonano projekt oraz wyłoniono wykonawcę. Realizacja w 2016 r.
 • Opracowanie projektu dla ulic: Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa (180.000 zł) - wyłoniono wykonacę projektu, który zostanie zakończony w sierpniu 2016 r.
 • Uzupełnienie siłowni zewnętrznej przy ul. Miłej o 3 elementy: surfer i twister, Tai Chi, prasa nożna i wioślarz. Wszystkie przyrządy będą zakupione w firmie, od której zakupiono elementy siłowni już funkcjonujące. Planuje się również wyrównać podłoże i wykonać trawnik na terenie siłowni (22.000 zł) - zrealizowano.
 • Nasadzenie 50 tui o wysokości ok. 130 cm wokół placu zabaw przy ul. Obornickiej/ Radosnej ( naturalny żywopłot oddzielający plac zabaw od ulicy Obornickiej - koszt 3.000 zł) - zrealizowano.
 • Remont świetlicy osiedlowej (szacunkowy koszt 6.500 zł; zakup pochłaniacza do kuchni, malowanie korytarza, wymiana drzwi wejściowych na 1 piętrze oraz uporządkowanie instalacji elektrycznej) - zrealizowano.
 • Oświetlenie ulicy Ognikowej (koszt ok. 60.000 zł) - zrealizowano.
 • Oświetlenie ulicy Jelonkowej (od Prostej do Azaliowej - 20.000 zł) - zrealizowano projekt, wykonanie w 2016 r.
 • Budowa drewnianej wiaty w ogrodzie przy ul. Żukowej (45.000 zł) - zrealizowano.
 • Dofinansowanie Koła Łowieckiego Sokół w celu powstrzymania penetracji dzików (5.000 zł) - zrealizowano.

Inwestycje planowane w 2014 r.

 • Budowa ulic: Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana - 1.600.000 zł; (nie zrealizowano środki przeznaczono na kolektor wód deszczowych)
 • Budowa uzbrojenia ulic Spacerowej, Pagórkowej i Granicznej w Złotnikach - etap 1 - 150.000 zł; (zrealizowano ze środków AQUANET)
 • Przebudowa skrzyżowania Obornicka/ Pawłowicka - 300.000 zł; (nie zrealizowano - wykonano oświatlenie ul. Obornickiej)
 • Budowa 5 lamp w ul. Cichej - 45.000 zł; (zrealizowano + 3 lampy w ul. Działkowej)
 • Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Miłej - zdanie lokalane - 25.000 zł; (zrealizowano)
 • Remont pomieszczeń na piętrze przy ul. Żukowej 14 - zadanie lokalne - 2.500 zł; (zrealizowano)

Inwestycje planowane w 2013 r.

 • Budowa boiska do piłki koszykowej - ul. Miła - 97.000 zł (zrealizowano)
 • Zakup działek 290/2 i 290/3 w Złotnikach pod budowę boiska sportowego - 100.000 zł (nie zrealizowano)
 • Zakup 10 gablot informacyjnych - Złotniki - Osiedle - 10.000 zł (zrealizowano)
 • Remont kuchni oraz pomieszczenia magazynowego w lokalu przy ul. Żukowaej 14 - 3.000 zł (zrealizowano)
 • Budowa uzbrojenia ulic: Spacerowej, Pagórkowej i Granicznej w Złotnikach - etap 1 - 795.000 zł (nie zrealizowano)
 • Remont - wyrównianie ulicy Dworcowej (zrealizowano częściowo)
 • Plac zabaw w rejonie ulic: Obornicka/ Radosna - 70.000 zł (zrealizowano)

Inwestycje planowane w 2012 r.

 • Projekt kanalizacji sanitarnej - Złotniki, ul. Bluszczowa - 25.000 zł (nie zrealizowano).
 • Budowa nawierzchni dróg ulic: Tarninowej, Ognikowej, Forsycjowej, Azaliowej itp. - 1.050.000 zł (zrealizowano).
 • Remont placu zabaw przy ul. Miłej (Priorytrt Lokalny) - 40.790 zł (zrealizowano).

Inwestycje planowane w 2011 r.

 • Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie pomiędzy ulicami Obornicką, Złotnicką, torami PKP, działką nr ewid. 276/13 i ulicą Łagiewnicką.  Czytaj.
 • Budowa nawierzchni dróg ulic: Tarninowej, Ognikowej, Forsycjowej, Azaliowej itp. - 2.235.000 zł (zrealizowano).
 • Modernizacja ul. Łagiewnickiej od K11 do poligonu - 2.000.000 zł (zrealizowano).
 • Budowa 2 muld - 10.000 zł. Galeria.
 • Budowa chodnika w ul. Obornickiej na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Radosnej - 52.187 zł (zrealizowano).
 • Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym wód deszczowych - 3.000.000 zł. Galeria.