Ścieżka:

Osiedle Złotniki Park - Łagiewnicka/ Obornicka.


12.11.2019

Bardzo prosimy o zapoznanie się z obwieszczeniem dotyczącym miejscowego planu zagospdarowania przestrzennego Złotniki - rejon ulicy Łagiewnickiej (teren osiedla ZŁOTNIKI PARK), który bedzie przedmiotem debaty publicznej w dniu 4.12.2019 r. w Złotnikach, ul. Żukowa 14 (światlica osiedlowa). Serdecznie zapraszamy!

http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/904/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-zlotniki-rejon-ulicy-lagiewnickiej/


22.08.2019

Zarząd Osiedla Złotniki-Osiedle otrzymał do zaopiniowania miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Złotniki - rejon ulicy Łagiewnickiej (teren osiedla ZŁOTNIKI PARK)

Prośba o zaopiniowanie
Prognoza oddziaływania na środowisko
Projekt uchwały
Uzasadnienie do uchwały
Załącznik graficzny

Bardzo prosimy mieszkańców o składanie wniosków do projektu planu w nieprzekraczalnym termini do 22.09.2019 r. (niedziela) mailowo:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


5.10.2016 r.

Podczas posiedzenia Rady Gminy Suchy Las - 5.10.2016 r. przyjęto dwa bardzo ważne projekty uchwał:
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Technologiczny – Północny Wschód w Złotnikach,
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80.

Są to długo negocjowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dotyczące budowy nowego osiedla w Złotnikach. Negocjacje trwały wiele miesięcy. Radny Michał Przybylski wspólnie z przewodniczącym Zarządu Osiedla - Grzegorzem Słowińskim zabiegali o usytuowanie na terenie osiedla inwstycji o charakterze społecznym: szkoła, sklep, ośrodek zdrowia. Bardzo istotne było też zaplanowanie właściwych rozwiązań komunikacyjnych - wyprowadzenie ruchu z nowego osiedla bezpośrednio w ul. Obornicką. Zapewnia to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Park Technologiczny – Północny Wschód w Złotnikach.

W obecnej sutuacji nie ma zatem przeszkód do realizacji budowy osiedla ZŁOTNIKI PARK


15.04.2016

Obwieszczenie o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80 (nowe osiedle - Łagiewnicka/ Obornicka.


19.01.2016

Obwieszczenie o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80 (nowe osiedle - Łagiewnicka/ Obornicka.


15.11.2015 r.

Obwieszczenie o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80 (nowe osiedle - Łagiewnicka/ Obornicka.


24.09.2015 r.

Sesja Rady Gminy Suchy Las - 24.09.2015 r.

http://zlotniki.suchylas.pl/rada-gminy/sesje-rady-gminy/191-24-09-2015-r-sesja-rady-gminy-suchy-las.html


10.07.2015 r.

Obwieszczenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80 (nowe osiedle - Łagiewnicka/ Obornicka.


17.06.2015 r.

Wnioski Zarządu Osiedla Złotniki - Osiedle złożone przez radnego  Michała Przybylskiego do projektu planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80 (nowe osiedle - Łagiewnicka/ Obornicka.


5.05.2015 r.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80 (nowe osiedle - Łagiewnicka/ Obornicka:


23.02.2015 r.

Zarząd Osiedla przekazuje opinie oraz wnioski dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki (nowe osiedle):

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2015 r. Zarząd Osiedla ZŁOTNIKI - OSIEDLE pozytywnie opiniuje projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79, 276/80, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do w/w planu z następującymi zastrzeżeniami:

- w paragrafie 5 uwzględnić uwagi:

- zachowanie istniejących zadrzewień i krzewów,

- maksymalne odsunięcie linii zabudowy od torów kolejowych,

- zaplanowanie miejsca na montaż ekranów akustycznych wzdłuż torów kolejowych,

- w paragrafie 11, punkt 11, ppkt a) - zmienić ilość kondygnacji nadziemnych na 2,

- należy zapewnić wjazd z drogi 1KDW na ulicę Cynową oraz wjazd z drogi 6KDW na ulicę Obornicką przez działkę 276/30.


6.02.2015 r.

Zarząd Osiedla ZŁOTNIKI - OSIEDLE bardzo prosi o przekazywanie mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wszelkich wniosków dotyczących: projektów miejscowego planu zagospodarowanoa przestrzennego w miejscowości Złotniki dla działek nr: 276/14, 276/30, 276/79 oraz 276/80 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 13 lutego 2015 r.


23.01.2015 r.

Projekt miejscowego planu zagospodarowanoa przestrzennego w miejscowości Złotniki dla działek nr: 276/14, 276/30, 276/79 oraz 276/80 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zobacz mapkę sytuacyjną.


31.07.2014 r.

Wniosek, w związku z obwieszeniem wójta Gminy Suchy Las o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki dla działek nr: 276/14, 276/79 oraz 276/80.


23.06.2014 r.

Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Złotniki (działki o numerach ewidencyjnych 276/14, 276/30,  276/79/, 276/80. Czytaj ...