Ścieżka:

Osiedle Nowe Złotniki - rejon ul. Pigwowej


8.04.2015 r.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi budowy nowego osiedla przy ul. Pigwowej w Złotnikach  informujemy:

- budowę realizuje się na podstawie projektu wynikającego z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu:
http://mpzp.suchylas.pl/tabela%20mpzp%20do%20BIP/uchwa%C5%82y%20do%20tabeli/POZ%20114%20LIV_514_10.pdf

http://mpzp.suchylas.pl/tabela%20mpzp%20do%20BIP/rysunki%20do%20tabeli/POZ%20114%20LIV_514_10.pdf

http://mpzp.suchylas.pl/tabela%20mpzp%20do%20BIP/starsze%20uchwa%C5%82y%20do%20tabeli%20z%20miejscowo%C5%9Bciami/32.4.pdf

- inwestor planuje wybudowanie 104 lokali w budynkach 2 lub 4 mieszkaniowych o powierzchni użytkowej ok. 120 - 150 m. kw. Docelowo na osiedlu zamieszka ok. 300 - 400 osób.

- w październiku 2015 r. planuje się ukończenie 1 etapu budowy, tj. 22 lokali. Dalej, w zależności od potrzeb.

- inwestorem jest firma DUDA Development.

- w czerwcu firma planuje opublikować wizualizację osiedla.