Ścieżka:

Budowa/ przebudowa - wschodnia część osiedla


25.08.2019

Projekty zmian organizacji ruchu we wschodniej części osiedla (informacja z Urzędu gminy). Zarząd Osiedla nie konsultował jekichkolwiek zmian w zakresie organizacji ruchu we wschodniej części osiedla:

Organizacja ruchu_1

Organizacja ruchu_2

Organizacja ruchu_3

Organizacja ruchu_4

Organizacja ruchu_5


2.02.2018 r.

Podpisano umowę z firmą INFRADROG na wykonanie modernizacji dróg we wschodniej części osiedla: Jelonkowa, Okrężna, Graniczna, Miła, Działkowa, Krótka, Kalinowa. Termin wykonania prac to 30.06.2019 r. Obecnie czynić będziemy starania, ażeby niezwłocznie rozpisać przetarg w zakresie etapu II (ulice Prosta, Żukowa oraz nowy odcinek ul. Kalinowej.

Rozstrzygnięcie konkursu ...


27.09.2017 r.

W dniu 18.10 br. upubliczniono oferty na wybór wykonawcy przebudowy ulic we wschodniej części osiedla w zakresie ETAPU I. Wszystko wskazuje na to, że trzecie postępowanie przetargowe zostanie rozstrzygnięte, ponieważ wszystkie oferty mieszczą się w limicie wydatków na to zadanie. Termin wykonania prac to 30.06.2019 r. Obecnie czynić będziemy starania, ażeby niezwłocznie rozpisać przetarg w zakresie etapu II (ulice Prosta, Żukowa oraz nowy odcinek ul. Kalinowej)


11.09.2017 r.

Rozpoczęło się trzecie postępowanie przetargowe na budowę/przebudowę ulic: Jelonkowej, Okrężnej, Krótkiej, Granicznej, Miłej, Działkowej.


21.09.2017 r.

Unieważniono drugie postępowanie przetargowe ogłoszone 7.08.2017 r. z uwagi na to, że najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


7.08.2017 r.

Rozpoczęło się drugie postępowanie przetargowe na budowę/przebudowę ulic: Jelonkowej, Okrężnej, Krótkiej, Granicznej, Żukowej, Prostej, Miłej, Działkowej, Spacerowej, Pagórkowej, Kalinowej (nowy odcinek).


19.07.2017 r.

Unieważniono postępowanie przetargowe ogłoszone 10.06.2017 r. z uwagi na to, że najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


10.06.2017 r.

Rozpoczęło się postępowanie przetargowe na budowę/przebudowę ulic: Jelonkowej, Okrężnej, Krótkiej, Granicznej, Żukowej, Prostej, Miłej, Działkowej, Spacerowej, Pagórkowej, Kalinowej (nowy odcinek).


20.05.2017 r.

Aktualizacja projektów.

Rejon ulicy Jelonkowej (listopad 2016)

Rejon ulicy Granicznej (listopad 2016)

Rejon ulicy Pagórkowej (luty 2017)

Przekroje (listopad 2016)

Szczegóły konstrukcyjne (kwiecień 2017)

Obecnie przygotowywany jest przetarg, który miał zostać ogłoszony do końca pierwszego kwartału 2017 r. Interpelacja nr 2, M. Przybylski - dot. harmonogramu prowadzenia zadania inwestycyjnego BI/WPF/2015/0003 – budowa ulic w Złotnikach II.Interpelacja nr 2, M. Przybylski - dot. harmonogramu prowadzenia zadania inwestycyjnego BI/WPF/2015/0003 – budowa ulic w Złotnikach II. Niestety prace przeciągają się. Wszystko zależy od sprawnosci działania wójta. Przypominamy, że podczas Zebrania Mieszkańcow zaproponowano nastepujący harmonogram inwestycji:

  • Etap 1 ul. Żukowa, ul. Prosta, ul. Jelonkowa (od dz. nr 148 do ul. Cichej). Realizacja 2017/2018. Konieczność likwidacji lokalnych podtopień posesji;
  • Etap 2 ul. Działkowa, ul. Okrężna, ul. Miła, ul. Krótka, ul. Jelonkowa (od dz. 148 do ul. Łagiewnickiej). Realizacja 2018;
  • Etap 3 ul. Graniczna, ul. Spacerowa, ul. Pagórkowa, ul. Kalinowa (nowy odcinek)* Realizacja 2019 r.

* Ulicę Kalinową Zarząd Osiedla proponuje przesunąć na rok 2018, ponieważ inwestor wykonał na swój koszt wodociąg, kanalizacje sanitarną oraz projekt.

 

17.11.2016 r.

Spotkanie mieszkańców z projektantami z firmy PROSYSTEM. Złotniki, ul. Żukowa 14. Omówienie projektu dla wschodniej części osiedla.

20161117 182722

 

20161117 182744

 

 


28.10.2016 r.

Szanowni Państwo,

bardzo prosimy o zapoznanie się ze wstępnymi projektami dróg we wschodniej części osiedla. Ostatecznie projekt modernizacji ulic: Działkowa, Jelonkowa, Graniczna, Okrężna, Miła, Krótka, Żukowa, Prosta, Spacerowa, Pagórkowa oraz część ul. Kalinowej zostanie zakończony do końca 2016 roku. Mamy nadzieję, że remont rozpocznie się już w 2017 r. Uwagi proszę przekazywać mailowo bezpośrednio do biura projektowego PROSYSTEM: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W najbliższym czasie planujemy organizację zebrania konsultacyjnego.

Projekt - rejon ul. Jelonkowej (marzec 2016)

Projekt - rejon ul. Granicznej (marzec 2016)

Projekt - ul. Pagórkowa (marzec 2016)

(-) Grzegorz Słowiński
Przewodniczący Zarządu Osiedla
ZŁOTNIKI - OSIEDLE

(-) Michał Przybylski
Radny Gminy Suchy Las


13.07.2016

Rozpisano przetarg na wybór wykonawcę oświatlenia ul. Jelonkowej na odcinku od Azaliowej do Prostej. W poprzednim roku wykonano projekt w tym roku realizacja. O wynikach przetargu bedziemy informować na bieżąco. mamy nadzieję, że lampy zaświecą się jeszcze przed zimą. Szczegóły: http://bip.suchylas.pl/przetarg/40/budowa-oswietlenia-drogowego-na-terenie-gminy-suchy-las/


9.03.2016

Budowa ulicy Cichej dobiega końca. Wspólnie z radnym z naszego osiedla - Michałem Przybylskim odwiedziliśmy Drogowców.

(-) Grzegorz Słowiński
Przewodniczący Zarządu Osiedla
ZŁOTNIKI - OSIEDLE

Fotorelacja z placu budowy:

 

19.12.2015

w dniu 18.12.2015 r. został rozstrzygnięty przetarg na budowę ulicy Cichej w Złotnikach. Zadanie wykonywać będzie firma DROBUD z Poznania. Cena 239.018,15 zł. Czas realizacji - 4 miesiące od podpisania umowy.


1.12.2015

Udany przetarg na wykonawcę projektu budowy ulic we wschodniej części osiedla. Projektem objęte zostaną ulice:

ulice

tablica ogloszen

 


17.11.2015 r.

Przetarg na budowę ul. Cichej w Złotnikach. Zmieniono termin otwarcia ofert na 30.11.2015 r. Zmiana była konieczna, ponieważ zgłoszono bardzo dużo dodatkowych pytań.


6.11.2015 r.

Ogłoszono przetarg na budowę ul. Cichej w Złotnikach. Przewidywany termin otwarcia ofert: 20.11.2015 r.


30.10.2015 r.

Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej: budowa/ przebudowa/ odwodnienie/ usuniecie kolizji ulic w Złotnikach II - ulice: Działkowa, Jelonkowa, Graniczna, Okrężna, Miła, Krótka, Żukowa, Prosta, Spacerowa, Pagórkowa oraz część ul. Kalinowej. Termin realizacji 13 miesięcy.


1.10. 2015 r.

W czwartek 1 października br. odbyła się w Urzędzie Gminy robocza narada dotycząca inwestycji drogowych w Złotnikach. Podczas spotkania poruszono kilka spraw, między innymi potwierdzono, że planowany przetarg na projekt modernizacji dróg dla całego rejonu ulic we wschodniej części osiedla: Okrężna, Graniczna, Prosta, Krótka, Miła, Działkowa, Żukowa, Pagórkowa i Spacerowa odbędzie się w jeszcze w październiku 2015 r.


12.08.2015 r.

Referat Budowlano - Inwestycyjny Urzędu Gminy informuje, że ogłoszenie przetargu na budowę ulicy Cichej nastąpi w październiku br. Mamy nadzieję, że przed zimą uda się zakończyć budowę tej ulicy.


28.02.2015 r.

W 2015 r. rozpocznie się modernizacja ulic we wschodniej części osiedla Złotniki - Osiedle. Dla zadania (BI/WPF/2015/0003) budowy ulic: Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha, Spacerowa, i Pagórkowa w roku 2015 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz z budową ul. Cichej. Do zadania tego, od 2015 r. włączono ulice: Spacerową i Pagórkową. Wartość inwestycji w 2015 roku to kwota 400.000 zł. Ponadto zostanie zamontowane oświetlenie w ul. Jelonkowej (od ul. Prostej do Azaliowej - 25.000 zł).

Po wykonaniu projektu oraz oszacowaniu kosztów tej inwestycji Zarząd Osiedla złoży do budżetu na rok 2016 i WPF wniosek o zabezpieczenie odpowiednich środków w celu efektywnej realizacji tego zadania.