Ścieżka:

Budowa/ przebudowa - wschodnia część osiedla

6.07.2021

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - wniosek mieszkańców i odpowiedź wójta.

Czytaj ...


18.07.2021

Odbiór ulicy Żukowej oraz odcinka okrężnej od Żukowej do Kalinowej. Zakończyła się modernizacja ulicy Żukowej oraz Granicznej. Przeprowadzony został odbiór końcowy. Jakość wykonanej pracy należy ocenić całkiem dobrze. Drobne usterki zostaną opisane i usunięte w możliwie krótkim czasie.

2021 zukowa graniczna


4.01.2020

W budżecie na 2020 rok znalazło się zadanie w zakresie którego znajduje się budowa ulicy Żukowej oraz odcinka Okrężnej (od Żukowej do Kalinowej).


25.08.2019

Projekty zmian organizacji ruchu we wschodniej części osiedla (informacja z Urzędu gminy). Zarząd Osiedla nie konsultował jekichkolwiek zmian w zakresie organizacji ruchu we wschodniej części osiedla:

Organizacja ruchu_1

Organizacja ruchu_2

Organizacja ruchu_3

Organizacja ruchu_4

Organizacja ruchu_5


19.08.2019

Szanowni mieszkańcy,

Dzisiaj o 14.30 odbędzie się drugi odbiór prac budowlanych na ulicach: Miła, Okrężna, Krótka oraz Jelonkowa, Graniczna, Działkowa do ul. Żukowej.
W dniu wczorajszym zgłosiłem do Urzędu Gminy kolejny raz nieusunięte, a zgłoszone podczas pierwszego odbioru niedociągnięcia:

1. Nadal nie zostały odkute z asfaltu studzienki kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Braki zamków tych studzienek lub zamki są nadal zalane asfaltem. Ubytki asfaltu podczas montażu studzienek nie zostały uzupełnione. Pani Aurelia Szczęsna również zwracała na to uwagę przy poprzednim odbiorze.
2. Wszechobecne chwasty rosnące już na ponad metr w niektórych miejscach nadal nie zostały usunięte lub usunięte zostały wybiórczo. Z informacji mieszkańców wynika, że pracownicy wykonawcy mieli usunąć tylko te największe - ustalono na podstawie rozmów pracowników wykonawcy i mieszkańców.
3. Krawężnik przy podjeździe posesji na ul. Miłej nadal nie został podniesiony i umocowany jest poniżej linii asfaltu.
4. Nadal nie zostały skorygowane najazdy na podniesione skrzyżowania w ciągu ul. Granicznej i Jelonkowej. Zwracali na to uwagę Pan Klimczewski I Pan Kacper Tymek podczas poprzedniego odbioru.
5. Nadal nie zostały odkopane i wyrównane zawory przyłączy wody. Zgodnie z poprzednim odbiorem, wykonawca miał wykonać inwentaryzację wszystkich zaworów i wyciągnięcie ich do poziomu gruntu.
6. Studzienki kanalizacji teletechnicznej (Netia, Orange, GCI) miały być wypoziomowane. Jeśli poziomowanie wygląda tak jak np. przy skrzyżowaniu ul. Granicznej z Łagiewnicką i jest zgodne z przepisami, to uwag nie mam. Wg jednak zwykłej logiki jest to zrobione niechlujnie i jedynie dla zasady, aby było równo z gruntem.
7. Nie zostało naprawione ogrodzenie panelowe placu zabaw przy ul. Miłej.
8. Pozostałości po placu budowy na prywatnych posesjach przy ul. Miłej są posprzątane niedbale.
9. Dzikie owocowe drzewa oraz źle przycięte pozostałe drzewa i krzewy nadal zasłaniają nowe znaki drogowe oraz zaśmiecają i wręcz uniemożliwiają korzystanie z niektórych odcinków chodników. Tematem miał się zająć ZGK i do dnia dzisiejszego nic w sprawie się nie zadziało.

Jeżeli ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś uwagi, to uprzejmie proszę w miarę możliwości zgłaszać je bezpośrednio do pracowników urzędu gminy, którzy dziś będą wykonywali ten odbiór. Jednocześnie proszę zgłoszone kwestie wysłać do mnie drogą mailową.

(-) Grzegorz Słowiński
Przewodniczący Zarządu Osiedla Złotniki-Osiedle


19.07.2019

W piątek 19.07.2019 r. odbył się odbiór II etapu budowy dróg we wschodniej części osiedla - ulice: Działkowa, Prosta Kalinowa i Jelonkowa. Drobne mankamenty zostały zgłoszone i w najbliższych dniach będą naprawione. W naszej ocenie, zadanie to może stanowić przykład fachowości i rzetelności wykonawcy. Słowa uznania dla firmy IZBRUK Maciej Rybicki!

 


2.02.2018 r.

Podpisano umowę z firmą INFRADROG na wykonanie modernizacji dróg we wschodniej części osiedla: Jelonkowa, Okrężna, Graniczna, Miła, Działkowa, Krótka, Kalinowa. Termin wykonania prac to 30.06.2019 r. Obecnie czynić będziemy starania, ażeby niezwłocznie rozpisać przetarg w zakresie etapu II (ulice Prosta, Żukowa oraz nowy odcinek ul. Kalinowej.

Rozstrzygnięcie konkursu ...


27.09.2017 r.

W dniu 18.10 br. upubliczniono oferty na wybór wykonawcy przebudowy ulic we wschodniej części osiedla w zakresie ETAPU I. Wszystko wskazuje na to, że trzecie postępowanie przetargowe zostanie rozstrzygnięte, ponieważ wszystkie oferty mieszczą się w limicie wydatków na to zadanie. Termin wykonania prac to 30.06.2019 r. Obecnie czynić będziemy starania, ażeby niezwłocznie rozpisać przetarg w zakresie etapu II (ulice Prosta, Żukowa oraz nowy odcinek ul. Kalinowej)


11.09.2017 r.

Rozpoczęło się trzecie postępowanie przetargowe na budowę/przebudowę ulic: Jelonkowej, Okrężnej, Krótkiej, Granicznej, Miłej, Działkowej.


21.09.2017 r.

Unieważniono drugie postępowanie przetargowe ogłoszone 7.08.2017 r. z uwagi na to, że najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


7.08.2017 r.

Rozpoczęło się drugie postępowanie przetargowe na budowę/przebudowę ulic: Jelonkowej, Okrężnej, Krótkiej, Granicznej, Żukowej, Prostej, Miłej, Działkowej, Spacerowej, Pagórkowej, Kalinowej (nowy odcinek).


19.07.2017 r.

Unieważniono postępowanie przetargowe ogłoszone 10.06.2017 r. z uwagi na to, że najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


10.06.2017 r.

Rozpoczęło się postępowanie przetargowe na budowę/przebudowę ulic: Jelonkowej, Okrężnej, Krótkiej, Granicznej, Żukowej, Prostej, Miłej, Działkowej, Spacerowej, Pagórkowej, Kalinowej (nowy odcinek).


20.05.2017 r.

Aktualizacja projektów.

Rejon ulicy Jelonkowej (listopad 2016)

Rejon ulicy Granicznej (listopad 2016)

Rejon ulicy Pagórkowej (luty 2017)

Przekroje (listopad 2016)

Szczegóły konstrukcyjne (kwiecień 2017)

Obecnie przygotowywany jest przetarg, który miał zostać ogłoszony do końca pierwszego kwartału 2017 r. Interpelacja nr 2, M. Przybylski - dot. harmonogramu prowadzenia zadania inwestycyjnego BI/WPF/2015/0003 – budowa ulic w Złotnikach II.Interpelacja nr 2, M. Przybylski - dot. harmonogramu prowadzenia zadania inwestycyjnego BI/WPF/2015/0003 – budowa ulic w Złotnikach II. Niestety prace przeciągają się. Wszystko zależy od sprawnosci działania wójta. Przypominamy, że podczas Zebrania Mieszkańcow zaproponowano nastepujący harmonogram inwestycji:

  • Etap 1 ul. Żukowa, ul. Prosta, ul. Jelonkowa (od dz. nr 148 do ul. Cichej). Realizacja 2017/2018. Konieczność likwidacji lokalnych podtopień posesji;
  • Etap 2 ul. Działkowa, ul. Okrężna, ul. Miła, ul. Krótka, ul. Jelonkowa (od dz. 148 do ul. Łagiewnickiej). Realizacja 2018;
  • Etap 3 ul. Graniczna, ul. Spacerowa, ul. Pagórkowa, ul. Kalinowa (nowy odcinek)* Realizacja 2019 r.

* Ulicę Kalinową Zarząd Osiedla proponuje przesunąć na rok 2018, ponieważ inwestor wykonał na swój koszt wodociąg, kanalizacje sanitarną oraz projekt.

 

17.11.2016 r.

Spotkanie mieszkańców z projektantami z firmy PROSYSTEM. Złotniki, ul. Żukowa 14. Omówienie projektu dla wschodniej części osiedla.

20161117 182722

 

20161117 182744

 

 


28.10.2016 r.

Szanowni Państwo,

bardzo prosimy o zapoznanie się ze wstępnymi projektami dróg we wschodniej części osiedla. Ostatecznie projekt modernizacji ulic: Działkowa, Jelonkowa, Graniczna, Okrężna, Miła, Krótka, Żukowa, Prosta, Spacerowa, Pagórkowa oraz część ul. Kalinowej zostanie zakończony do końca 2016 roku. Mamy nadzieję, że remont rozpocznie się już w 2017 r. Uwagi proszę przekazywać mailowo bezpośrednio do biura projektowego PROSYSTEM: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W najbliższym czasie planujemy organizację zebrania konsultacyjnego.

Projekt - rejon ul. Jelonkowej (marzec 2016)

Projekt - rejon ul. Granicznej (marzec 2016)

Projekt - ul. Pagórkowa (marzec 2016)

(-) Grzegorz Słowiński
Przewodniczący Zarządu Osiedla
ZŁOTNIKI - OSIEDLE

(-) Michał Przybylski
Radny Gminy Suchy Las


13.07.2016

Rozpisano przetarg na wybór wykonawcę oświatlenia ul. Jelonkowej na odcinku od Azaliowej do Prostej. W poprzednim roku wykonano projekt w tym roku realizacja. O wynikach przetargu bedziemy informować na bieżąco. mamy nadzieję, że lampy zaświecą się jeszcze przed zimą. Szczegóły: http://bip.suchylas.pl/przetarg/40/budowa-oswietlenia-drogowego-na-terenie-gminy-suchy-las/


9.03.2016

Budowa ulicy Cichej dobiega końca. Wspólnie z radnym z naszego osiedla - Michałem Przybylskim odwiedziliśmy Drogowców.

(-) Grzegorz Słowiński
Przewodniczący Zarządu Osiedla
ZŁOTNIKI - OSIEDLE

Fotorelacja z placu budowy:

 

19.12.2015

w dniu 18.12.2015 r. został rozstrzygnięty przetarg na budowę ulicy Cichej w Złotnikach. Zadanie wykonywać będzie firma DROBUD z Poznania. Cena 239.018,15 zł. Czas realizacji - 4 miesiące od podpisania umowy.


1.12.2015

Udany przetarg na wykonawcę projektu budowy ulic we wschodniej części osiedla. Projektem objęte zostaną ulice:

ulice

tablica ogloszen

 


17.11.2015 r.

Przetarg na budowę ul. Cichej w Złotnikach. Zmieniono termin otwarcia ofert na 30.11.2015 r. Zmiana była konieczna, ponieważ zgłoszono bardzo dużo dodatkowych pytań.


6.11.2015 r.

Ogłoszono przetarg na budowę ul. Cichej w Złotnikach. Przewidywany termin otwarcia ofert: 20.11.2015 r.


30.10.2015 r.

Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej: budowa/ przebudowa/ odwodnienie/ usuniecie kolizji ulic w Złotnikach II - ulice: Działkowa, Jelonkowa, Graniczna, Okrężna, Miła, Krótka, Żukowa, Prosta, Spacerowa, Pagórkowa oraz część ul. Kalinowej. Termin realizacji 13 miesięcy.


1.10. 2015 r.

W czwartek 1 października br. odbyła się w Urzędzie Gminy robocza narada dotycząca inwestycji drogowych w Złotnikach. Podczas spotkania poruszono kilka spraw, między innymi potwierdzono, że planowany przetarg na projekt modernizacji dróg dla całego rejonu ulic we wschodniej części osiedla: Okrężna, Graniczna, Prosta, Krótka, Miła, Działkowa, Żukowa, Pagórkowa i Spacerowa odbędzie się w jeszcze w październiku 2015 r.


12.08.2015 r.

Referat Budowlano - Inwestycyjny Urzędu Gminy informuje, że ogłoszenie przetargu na budowę ulicy Cichej nastąpi w październiku br. Mamy nadzieję, że przed zimą uda się zakończyć budowę tej ulicy.


28.02.2015 r.

W 2015 r. rozpocznie się modernizacja ulic we wschodniej części osiedla Złotniki - Osiedle. Dla zadania (BI/WPF/2015/0003) budowy ulic: Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha, Spacerowa, i Pagórkowa w roku 2015 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz z budową ul. Cichej. Do zadania tego, od 2015 r. włączono ulice: Spacerową i Pagórkową. Wartość inwestycji w 2015 roku to kwota 400.000 zł. Ponadto zostanie zamontowane oświetlenie w ul. Jelonkowej (od ul. Prostej do Azaliowej - 25.000 zł).

Po wykonaniu projektu oraz oszacowaniu kosztów tej inwestycji Zarząd Osiedla złoży do budżetu na rok 2016 i WPF wniosek o zabezpieczenie odpowiednich środków w celu efektywnej realizacji tego zadania.