Ścieżka:

Budowa ulic: Zielona, Wrzosowa/Bluszczowa, Radosna, Kwiatowa, Tulipanowa, Konwaliowa, Irysowa, Różana.


2.01.2017 r.

Urząd Gminy w Suchym Lesie informuje, że w dniu 3 stycznia 2017 r. został przekazany plac pod budowę ul. Kwiatowej. Jednak w związku z warunkami atmosferycznymi inspektor nadzoru inwestorskiego wstrzymał wykonanie prac budowlanych.


29.09.2016 r.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 2 etap zadania inwestycyjnego - Budowa ulic: Zielona, Wrzosowa/Bluszczowa, Radosna, Kwiatowa, Tulipanowa, Konwaliowa, Irysowa, Różana realizowala będzie Spółka Akcyjna WUPRINŻ z Poznania.


15.07.2016 r.

Szanowni Państwo!

Zakończyło się postępowanie na wybór wykonawcy drugiego etapu budowy dróg: Kwiatowa, Tulipanowa, Konwaliowa, Różana, Bluszczowa, Wrzosowa. Złożono 6 ofert, a ceny "mieszczą się" w zakładanym budżecie. Trwa ich sprawdzanie. Mamy nadzieję, że umowa z wykonawcą zostanie podpisana w sierpniu i wreszcie ruszą długo oczekiwane prace.

Przypominamy, że zakres prac obejmuje:

Roboty drogowe (nawierzchnie dróg z kostki brukowej):
- budowa ul. Tulipanowej,
- budowa ul. Kwiatowej,
- budowa ul. Różanej,
- budowa ul. Konwaliowej,
- budowa ul. Bluszczowej,
- budowa ul. Wrzosowej (do Jałowcowej).

Kanalizacja deszczowa:
- ul. Tulipanowa,
- ul. Różana,
- ul. Konwaliowa.

Kanalizacja sanitarna:
- ul. Bluszczowa (w kierunku Zielonej),
- ul. Bluszczowa w kierunku Wrzosowej (końcowe posesje) - trwają rozmowy dotyczące wykupu pasa drogowego w celu przeprowadzenia kanalizacji sanitarnej. Po sfinalizowaniu wykupu zostanie zwiększony zakres prac 2 etapu i kanalizacja zostanie połączona z ul. Wrzosową.

Wodociągi:
- ul. Wrzosowa,
- ul. Konwaliowa,
- ul. Różana.

Budowa oświetlania:
- ul. Bluszczowa,
- ul. Kwiatowa (odcinek do ul. Radosnej).

Przebudowa teletechniki

Pozdrawiamy
(-) Michał Przybylski - radny
(-) Grzegorz Słowiński - przewodniczący Zarządu Osiedla


31.05.2016 r.

Szanowni Państwo!

Z informacji uzyskanych w referatu Budowlano - Inwestycyjnego wynika, że kończą się prace przygotowawcze dotyczące przetargu na 2 etap realizowanej inwestycji w zakresie zadania BI/WPF/2014/0001 (budowa ulic w Złotnikach). Zakres prac w ramach 2 etapu to:

Roboty drogowe (nawierzchnie dróg z kostki brukowej):
- budowa ul. Tulipanowej,
- budowa ul. Kwiatowej,
- budowa ul. Różanej,
- budowa ul. Konwaliowej,
- budowa ul. Bluszczowej,
- budowa ul. Wrzosowej (do Jałowcowej).

Kanalizacja deszczowa:
- ul. Tulipanowa,
- ul. Różana,
- ul. Konwaliowa.

Kanalizacja sanitarna:
- ul. Bluszczowa (w kierunku Zielonej),
- ul. Bluszczowa w kierunku Wrzosowej (końcowe posesje) - trwają rozmowy dotyczące wykupu pasa drogowego w celu przeprowadzenia kanalizacji sanitarnej. Po sfinalizowaniu wykupu zostanie zwiększony zakres prac 2 etapu i kanalizacja zostanie połączona z ul. Wrzosową.

Wodociągi:
- ul. Wrzosowa,
- ul. Konwaliowa,
- ul. Różana.

Budowa oświetlania:
- ul. Bluszczowa,
- ul. Kwiatowa (odcinek do ul. Radosnej).

Przebudowa teletechniki:

Przetarg zostanie rozpisany w czerwcu br. Zakładamy więc, że prace rozpoczną się prawdopodobnie w lipcu br.

***

W ramach budowy węzła przesiadkowego Złotniki zostaną wyremontowane ulice: Dworcowa, Pawłowicka i Łagiewnicka. Szczegóły wkrótce.


 

29.02.2016 r.

Harmonogram prac dotyczących modernizacji/budowy ulic w zachodniej części Złotnik (etap 1 - budowa ulic: Zielonej oraz Radosnej w Złotnikach, kanalizacja deszczowa ulice: Wrzosowa, Bluszczowa, Kwiatowa).


19.12.2015

W dniu 18.12.2015 r. wyłoniono wykonawcę zadania dotyczącego budowy ulic w zachodniej części Złotnik (etap 1 - budowa ulic: Zielonej oraz Radosnej w Złotnikach, kanalizacja deszczowa). W wyniku przeprowadzonego przetargu zwyciężyło Przedsiębiorstwo Techniczno - Budowlane NICKEL sp. z o.o. z Jelonka. Cena 1.548.169,81 zł. Czas realizacji 6 miesięcy. Zakres zadania w branży sanitarnej obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Zielonej, Radosnej, Bluszczowej, Wrzosowej, Kwiatowej i Pawłowickiej.

W ulicach o nawierzchni gruntowej będą budowane jedynie studnie rewizyjne wraz z kolektorami. W roku 2016 przewiduje się realizację 2 etapu, tj. budowa ulic: Wrzosowa/ Bluszczowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Konwaliowa, Irysowa, Różana oraz chodnik w ulicy Pawłowickiej.


17.11.2015 r.

Zmiana terminu otwarcia ofert przetargu na I etap budowy ulic w zachodniej części osiedla na 30.11.2015 r. (ulice Zielona oraz Radosna). Zmiana była konieczna, ponieważ zgłoszono bardzo dużo dodatkowych pytań. II etap budowy to pozostałe ulice: Wrzosowa/ Bluszczowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Konwaliowa, Irysowa, Różana oraz chodnik w ulicy Pawłowickiej.


3.11.2015 r.

Ogłoszono przetarg na I etap budowy ulic w zachodniej części osiedla (ulice Zielona oraz Radosna). Otwarcie ofert zaplanowano na 19.11.2015,  godz.9.05. II etap budowy to pozostałe ulice: Wrzosowa/ Bluszczowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Konwaliowa, Irysowa, Różana oraz chodnik w ulicy Pawłowickiej.


1.10.2015 r.

W czwartek 1 października br. odbyła się w Urzędzie Gminy robocza narada dotycząca inwestycji drogowych w Złotnikach. Podczas spotkania poruszono kilka spraw. Ustalono, że w drugiej połowie października br. powinien odbyć się przetarg na budowę pierwszego etapu ulic w zachodniej części osiedla.

Etap 1 to budowa ulic: Zielonej i Radosnej. Ze względów technicznych, do pierwszego etapu została włączona też ulica Bluszczowa, która nie posiada kanalizacji sanitarnej. Ulica ta będzie bowiem podłączona do ulicy Zielonej.

Etap 2 - ulice: Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Konwaliowa, Irysowa, Różana - realizowany będzie bezpośrednio po zakończeniu etapu 1. Faktyczne rozpoczęcie prac będzie uzależnione od przebiegu przetargu (ewentualne odwołania, protesty, ostateczna cena itp.).


12.08.2015 r.

Referat Budolno - Inwestycyjny informuje, że planowany termin ogłoszenia przetargu na remont ulic: Zielonej i Radosnej planuje się na końcówkę sierpnia i początek września br. Trwają ostatnie uzgodnienia w zakresie kanalizacji deszczowej.


26.04.2015 r.

Projekt oraz przekroje ulic: Zielona, Radosna, Wrzosowa - Bluszczowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Konwaliowa, Irysowa, Różana (inwestycja BI/WPF/2014/0001). Jest to wersja uzgodniona z Wójtem. Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych uwag na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


21.04.2015 r.

Wstępna koncepcja projektowa inwestycji BI/WPF/2014/0001 budowa ulic w Złotnikach I - ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa - Bluszczowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Konwaliowa, Irysowa, Różana. Jest to wersja robocza, która nie została jeszcze ostatecznie zatwierdzona przez Wójta. Bardzo proszę o przesyłanie uwag na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zobacz projekt.


2.02.2015 r.

Zarząd Osiedla informuje, że zakres zadania BI/WPF/2014/0001 budowa ulic w Złotnikach I - ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa - Bluszczowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Konwaliowa, Irysowa, Różana, obejmuje budowę dróg lub modernizację dróg wraz z brakującą infrastrukturą dla wymienionego rejonu ulic (patrz mapka poglądowa). W zadaniu ujęte są opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane dla wszystkich prac niezbędnych do wykonania infrastruktury dla tego terenu.

W roku 2015 zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowa, uwzględniająca poza budową lub przebudową ulic, budowę brakującej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągów. W ramach wykonywanej dokumentacji zostanie doprojektowane brakujące oświetlenie, w szczególności przejście piesze między ul. Kwiatową i Radosną oraz ul. Bluszczowa.

Ogólny harmonogram prac:

  • Na rok 2015 (II-III kw.) planowany jest I etap - przebudowa części ulic wraz z budową kanalizacji deszczowej, dot. ulic: Zielona, Radosna.
  • Pozostały zakres, wraz z brakującymi odcinkami kanalizacji sanitarnej i wodociągu po uzyskaniu pozwoleń na budowę - IV kw. 2015. Dla rejonu ulic Kwiatowej – należy zaprojektować kanalizację deszczową i nawierzchnię drogi oraz uzyskać pozwolenie na budowę, stąd nie ma możliwości wykonania tego zakresu w I etapie, o co zabiegał Zarząd Osiedla.

Do końca lutego 2015 Gmina udostępni koncepcję przebudowy dróg celem konsultacji z mieszkańcami. Dokumentacja zostanie przekazana Zarządowi Osiedla. Wszystkie ulice zostaną zaprojektowane zgodnie z obowiązującym mpzp dla tego rejonu.


18.06.2014 r.

Zarząd Osiedla otrzymuje odpowiedź na wnioski mieszkańców (uchwały 1/2014 oraz 2/2014) przesłane do Urzędu Gminy w marcu 2014 r.

Czytaj ...


11.06.2014 r.

Odpowiedź Wójta w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Bluszczowej (uchwała Zebrania Mieszkańców 1/2014). Czytaj

W istniejącej sytuacji politycznej w Gminie Suchy Las realizacja zadania - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bluszczowej wydaje się niemożliwa. Zarząd Osiedla do sprawy wróci po wyborach samorządowych w listopadzie 2014 r.


3.04.2014 r.

Pismo do p. Kierownik Referatu Budowlano - Inwestycyjnego Gminy Suchy Las Aurelii Szczęsnej informujące o otwarciu możliwości realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Bluszczowej w Złotniakach. Czytaj ...


2.04.2014 r.

Pismo z AQUANET w sprawie odblokowania wydawania warunków technicznych podłączenia do kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców między innymi ul. Bluszczowej w Złotnikach. Czytaj ...


18.03.2014 r.

Przekazanie do Urzędu Gminy w Suchym Lesie protokołu z zebrania Mieszkańców wraz z uchwałami.


10.02.2014 r.

Zarząd Osiedla występuje do wójta Gminy Suchy Las z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej harmonogramu prowadzenia inwestycji. Czytaj pismo ...

Odpowiedź wójta Gminy Suchy Las na pismo dotyczące prośby o przekazanie informacji dotyczącej harmonogramu prowadzenia inwestycji. Czytaj pismo ...

Szanowni Państwo!

Z odpowiedzi p. Wójta wynika, że w ramach finansowania inwestycji (Budowa ulic: Zielona, Wrzosowa, Radosna, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana - BI/WPF/2014 /0001) wykonuje się również budowę kolektora kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Kobaltowej do istniejącej kanalizacji w ul. Łagiewnickiej, tj. do skrzyżowania z ul. Obornicką. Koszt budowy tego kolektora pochłonie kwotę prawie 1.400.000 zł z kwoty 1.600.000 zł przewidzianej na realizację budowy naszych dróg w 2014 r. Mając na uwadze, że w tym roku planuje się, za ewentualną pozostałą kwotę, zlecić wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji nie będzie realnych szans na budowę jakiejkolwiek ulicy w tej części osiedla.

W związku z powyższym, szczególnie ważny staje się udział Państwa w najbliższym zebraniu z p. Wójtem, które będzie poświęcone między innymi tej, jakże istotnej dla nas sprawie!

Zarząd Osiedla na stronie internetowej opublikował treść wszystkich pism oraz projekty dwóch uchwał Zebrania Mieszkańców. Proszę o zapoznanie się z tymi dokumentami:

Projekt uchwały 1/2014

Projekt uchwały 2/2014


30.12.2013 r.

Podczas sesji budżetowej utrzymano zadanie: Budowa ulic: Zielona, Wrzoswa, Radosna, Kwiatowa, Tulipanowa,Konwaliowa,  Irysowa, Różana w budżecie na 2014 r. 


26.09.2013 r.

Podczas sesji Rady Gminy Suchy Las, na budowę ulic: Zielonej, Radosnej, Wrzosowej, Kwiatowej, Tulipanowej, Konwaliowej, Irysowej, Różanej obcięto kwotę 1.200.000 zł. Pozostała zatem kwota 3.800.000 zł (1.600.000 zł w 2014 r. oraz 2.000.000 zł w 2015 r.); nie zmieniono okresu realizacji inwestycji - lata 2014-2015.


5.03.2013 r.

Uchwała Zebrania Mieszkańców Osiedla Złotniki - Osiedle w sprawie między innymi wykonania kanalizacji sanitarnej w ul. Bluszczowej. Czytaj ...


12.03.2013 r.

Mieszkańcy kierują pismo do wójta Gminy Suchy Las, w którym deklarują partycypację w kosztach budowy kanalizacji. Czytaj .............................................

28.03.2013 r. - odpowiedź wójta:

W odpowiedzi na Państwa pismo dot. budowy kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki , ul. Bluszczowa uprzejmie informuję, że na podstawie danych uzyskanych z AQUANET budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Koszalińskiej jest na etapie przygotowania procedury przetargowej. Termin realizacji inwestycji planowany jest na okres 1 roku. Gmina Suchy Las w WPF na lata 2014 – 2015 przeznaczyła środki finansowe na budowe kanalizacji w ul. Wrzosowej.

Planowane przez Gmine środki finansowe są  zbieżne z programem budowy kanalizacji przez AQUANET . W odniesieniu do budowy infrastruktury w ul. Spacerowa, Pagórkowa, Graniczna informuję, że gmina przyjęła 2 letni okres realizacji. W 2013r. zostanie wybudowany wodociąg co jest zgodne z planem finansowym wprowadzonym Uchwałą rady Gminy nr XXXII/308/13 z dn. 7 marca 2013r.

Z  poważaniem


25.10.2012 r.

Pismo do AQUANET w sprawie postępów w zakresie budowy kolektora w ulicy Koszalińskiej w Poznaniu. Czytaj ...


12.09.2012 r.

Podczas zebrania Mieszkańcow 12.09.2012 r. przegłosowano wniosek do budżetu Gminy Suchy Las na 2013 r. w sprawie podłączenia kanalizacji sanitarnej w ulicy Bluszczowej do ulicy Zielonej.

Uzasadnienie

  1. Niskie koszty inwestycji - cała inwestycja to zaledwie ok. 100 metrów.
  2. Projekt wnioskowanej inwestycji został wykonany już w 2008 roku, a uaktualniony w 2012 r. za kwotę 25.000 zł i cały czas czeka na realizację.
  3. W sierpniu 2012 r. AQUANET w Poznaniu wyraził zgodę na przyłączenie mieszkańców ulicy Bluszczowej do sieci kanalizacyjnej na przełomie 2012/2013 r. (po oddaniu nowego kolektora przy ul. Koszalińskiej w Poznaniu.
  4. W miesiącu sierpniu 2011 roku poszerzono ulicę Bluszczową w Złotnikach, co stworzyło realne możliwości techniczne przeprowadzenia wnioskowanej inwestycji.
  5. W miesiącu lutym 2013 r. zakończy się realizacja dwóch nowych budynków mieszkalnych przez prywatnych inwestorów. Z zamiarem budowy noszą się inni inwestorzy, a ich rozpoczęcie uzależniają między innymi od skanalizowania ulicy.

Względy ekologiczne i jakość życia mieszkańców - przeprowadzenie wnioskowanej inwestycji w oczywisty sposób poprawiłaby jakość życia obecnych i przyszłych mieszkańców w tej części osiedla Złotniki oraz poprawiłaby stan ochrony środowiska naturalnego.

....................

Wniosek w 2013 r. nie został zrealizowany.


29.09.2012 r.

Interwencja Przewodniczacego Zarządu Osiedla w Referacie Budowlano - Inwestycyjnym w sprawie uzasadniania do projektu uchwały "Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las" na rok 2012 r."

Podczas sesji Rady Gminy - 27.09.2012 r. wykreślono z budżetu w roku 2012 aktualizację projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Bluszczowej, pomimo że mieszkańcy uzyskali zgodę z AQUANETU na podłączenie się do sieci knalizacyjnej sanitarnej, po wybudowaniu kolektora Nowego Strzeszyńskiego w ulicy Koszalińskiej w Poznaniu. Planowany termin oddania tego kolektora AQUANET określił na 2013 r., zaznaczając, że termin ten może ulec zmianie. Tymczasem w uzasadnieniu do wspomnianej wyżej uchwały napisano, że AQUANET nie wyraził zgody, ponieważ uzależnił zgodę na podłączenie mieszkańców od wybudowania dwóch kolektorów: Sucholeskiego oraz Nowego Strzeszyńskiego. W związku z powyższym Przewodniczący Zarządu Osiedla poprosił o wyjaśnienia p. Kierownik Referatu Budowlano - Inwestycyjnego Dorotę Moszczyńską.

Pani Kierownik wyjaśniła, że intencją Urzędu jest budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bluszczowej wraz z ulicą Wrzosową, chociaż nie ma technicznych przeszkód by realizować te odcinki kanalizacji oddzielnie. Chodzi jednak o procedury związane z aktualizacjami projektu i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Gdyby zaktualizować projekt tylko w części dot. ulicy Bluszczowej, to dla ulicy Wrzosowej trzeba byłoby robić projekt od początku, bo ten byłby już wykorzystany.

Pani Kierownik nie wyjaśniła jednak, dlaczego projekt wykonano w 2008 r., natomiast całą inwestycję zaplanowano na lata 2014/2015 - czyli w momencie projektowania było już oczywiste, że projekt ten trzeba będzie aktualizować.


23.09.2012 r.

Interwencja u Przewodniczącego Rady Gminy Suchy Las. Czytaj ...

Bez odpowiedzi.


2.07.2012 r.

Pismo mieszkanców ul. Bluszczowej do AQUANET oraz odpowiedź. Czytaj ...


1.08.2011 r.

Pismo mieszkańców ulicy Bluszczowej do wójta w sprawie kanalizacji sanitarnej oraz odpowiedź wójta. Czytaj ...


Rok 2008

Wreszcie powstaje projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Bluszczowej w Złotnikach. To jedyna w tym rejonie nieskanalizowana ulica.