Ścieżka:

Światłowód - Złotniki Osiedle.


16 maja 2014 r.


Z początkiem kwietnia br., rozpoczęła się budowa szkieletowej infrastruktury światłowodowej w naszej miejscowości. Pozwoli ona na podłączanie poszczególnych posesji do sieci udostępniającej szybki internet, telewizję i telefonię.
Co to oznacza?
Szkielet, jest to główna wiązka kabla przewodzącego sygnał urządzeń sieciowych emitujących światło lasera lub diody LED. Wraz z budową tej sieci, posesje przylegające bezpośrednio do trasy przebiegu kanalizacji kablowej, będą mogły być przyłączane już do całej infrastruktury światłowodowej. Transmitowane dane, przesyłane są do konkretnego budynku, który zostanie przyłączony do tej sieci. Długości na które mogą być one transmitowane bez konieczności wzmacniania to 100km oraz prędkości do 3Tb/s. Dzięki tej technologii, w przeciwieństwie do kabli miedzianych i transmisji radiowych, dostępność i niezawodność stawia to rozwiązanie na najwyższym poziomie usług świadczonych przez usługodawców ISP.
Co za tym idzie?
Każda posesja podłączona do sieci będzie mogła skorzystać z niezawodnego dostępu do takich usług jak Internet o prędkości nawet do 100Mbit/s, telefonii VoIP oraz telewizji kablowej (w tym również jakości HD). W budynku będzie instalowane urządzenie optoelektroniczne wraz z urządzeniem sieciowym, którym sygnał będzie mógł być dystrybuowany do domowej sieci lokalnej (kablowej lub WiFi). Całość urządzeń jest zamknięta w estetycznej puszcze natynkowej wewnątrz domu lub mieszkania.
Korzyści? Oczywiście!
Szybki niezależny dostęp do usług internetowych w zasadzie bez ograniczeń przepustowości i ilości ściąganych danych jakie aktualnie stawiają nami inni operatorzy działający na terenie Złotnik za pośrednictwem instalacji miedzianych, radiowych i GSM.
Telewizja kablowa dostępna nawet wówczas gdy śnieg zasypie nam antenę satelitarną lub burze zakłócają odbiór cyfrowej telewizji naziemnej.
Telefonia wraz szeroką gamą dodatkowych usług opartych na usługach internetowych.

I to co najważniejsze… Najwyższej klasy technologia u nas w domu.

Grzegorz Słowiński


10 kwietnia 2014 r.

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem prac związanych z budową kanalizacji światłowodowej na terenie naszego osiedla publikujemy druk zamówienia umowy abonenckiej, który osoby zainteresowane powinny osobiście złożyć  w dwóch egzemplarzach w GCI sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Obornicka 117. Wszelkie informacje dotyczące światłowodu publikujemy na bieżąco.


3 kwiatnia 2014 r.

Szanowni Państwo!

Spółka GCI podpisała w dniu wczorajszym umowę na wykonanie kanalizacji teletechnicznej w Złotnikach. Wykonawca został wyłoniony w ramach przetargu - wyniki są tutaj. Jednocześnie zgodnie z warunkami przetargu, budowa tej kanalizacji ma się zakończyć w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy.

Wkrótce przekażemy dlasze informacje dotyczące podłączenia się do sieci światłowodowej.

Zarząd Osiedla


10.03.2013 r.

Szanowni Państwo!

Podczas Zebrania Osiedlowego Mieszkańców - 5.03.2013 r. p. prezes GCI sp. z o.o. Tomasz Sosnowski omówił stan zaawansowania prac związanych z budową kanalizacji światłowodowej na terenie naszego osiedla. Poinformował mieszkańców, że począwszy od czerwca br. planuje się podłączanie mieszkańców naszego osiedla do światłowodu. Podczas spotkania wręczono uczestnikom ulotki informacyjne, które publikujemy poniżej.


27.01.2014 r.

GCI sp. z o.o. informuje, że środki na realizację zadania budowy światłowodu na terenie naszego osiedla zostaną uruchomione pod koniec marca 2014 r. Obecnie jest gotowy projekt. Zakres projektu jest zgodny z oczekiwaniami mieszkańców naszego osiedla, który został wyrażony poprzez wstępne zadeklarowanie korzystania z usług światłowodowych (akcja Zarządu Osiedla z lipca 2012 r.). Zamiar rozpoczęcia budowy został zgłoszony i uprawomocnił się w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Obecnie Spółka czeka jeszcze na zgodę na przejście światłowodu pod torami PKP. Przetarg na realizację tej inwestycji zostanie ogłoszony prawdopodobnie 17.02.2014 r., a umowa z wykonawcą zostanie podpisana pod koniec marca br. Termin wykonania inwestycji szacuje się na 2-3 miesięce. Inwestycja będzie dotyczyła ulic: Jelonkowej, Łagiewnickiej, Zielonej, Kwiatowej, Pawłowickiej Kochanowskiego, Reja, Prusa.

W załączeniu mapka – „zakres projektu”. Z załączonego zakresu nie będą realizowane arkusze 31,32 ze względu na porozumienie GCI <=> INEA. Zakres ten realizowany będzie w pierwszej kolejności, natomiast ulice prostopadłe będą realizowane sukcesywnie, w miarę zainteresowania mieszkańców.


13.11.2013 r.

Pan Prezes Tomasz Sosnowski z GCI sp.z o.o. - generalny wykonawca instalacji światłowodowej na naszym osiedlu poinformował, że projekty są gotowe i uzgodnione. Środki na ich realizację prawdopodobnie firma uzyska w przyszłym roku i wtedy rozpocznie się budowa.

Projekt (szkielet) obejmuje ulice:

  • w Złotnikikach - Osiedlu: Jelonkowa, Łagiewnicka, Zielona, Kwiatowa, Pawłowicka, Kochanowskiego, Słowackiego, Reja, Sosnowa,
  • w Złotnikach-Wsi: ul. Słoneczna.

W poniedziałek 18 listopada 2013 r. rozpocznie się budowa kanalizacji światłowodowej w ciągu ulicy Tarninowej.


25.04.2013 r.

Rada Gminy zaakceptowała propozycję gminnej spółki GCI i przeznaczyła znaczącą dodatkową sumę na inwestycje m. in. w Złotnikach. W związku z powyższym już w maju 2013 r. zostanie wykonany projekt instalacji światłowodowej, a od listopada 2013 r. ruszy budowa. Linia światłowodowa będzie przebiegała trasą, o którą Zarząd Osiedla zabiegał od roku, tj. ulicami: Łagiewnicką – Zieloną – Kwiatową - Pawłowicką oraz Kochanowskiego. Jednocześnie z układaniem głównego szkieletu będą podłączane poszczególne posesje.


21.12.2012 r.

W budżecie na 2013 r. zabezpieczono kwotę na realizację zadania dotyczącego zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu (750.000 zł). Z informacji uzyskanych od p. prezesa Tomasza Sosnowskiego wynika, że część zabudżetowanych środków zostanie przeznaczona na realizację w 2013 oraz 2014 r. okablowania światłowodowego w ulicach: Zielona, Kwiatowa, Radosna, Pawłowicka, Kochanowskiego. Jest to realizacja postulatu Mieszkańców naszego Osiedla z zebrania w dniu 5.06.2012 r. Jest więc nadzieja, że Mieszkańcy naszego Osiedla w najbliższym czasie będą mogli korzystać z nowoczesnych usług telekomunikacyjnych.


30.08.2012 r.

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękuję za włączenie się do lipcowej akcji składania deklaracji dotyczącej światłowodu. Zebraliśmy w sumie 130 dekracji, co pozwoliło Radnym podjąć decyzję o przekazaniu na realizację budowy sieci śwaitłowodowej kwotę 135.000 zł. Mam nadzieję, że dzięki tej akcji Mieszkańcy naszego Osiedla już wkrótce bedą mogli korzystać z bardzo nowoczesnych usług telekomunikacyjnych (szybki Intarnet, TV 3 generacji, telefonia VOIP). Szczególnie serdecznie dziękuję p. Grzegorzowi Słowińskiemu za sprawne i pełne zaangażowania  kierowanie całym przedsięwzieciem z ramienia Zarządu Osiedla.

Pozdrawiam
Michał Przybylski
Przewodniczacy Zarządu Osiedla


15.07.2012 r.

Szanowni Państwo – Mieszkańcy osiedla ZLOTNIKI – OSIEDLE!

Zarząd osiedla ZŁOTNIKI - OSIEDLE zachęca wszystkich naszych Mieszkańców do podpisania oświadczenia przygotowanego przez spółkę GCI Sp. z o.o., która obecnie realizuje na terenie naszego Osiedla budowę sieci światłowodowej.

Podpisanie załączonego oświadczenia jest konieczne ze względu na możliwe dofinansowanie inwestycji ze środków Gminy Suchy Las i znaczne przyspieszenie realizacji budowy sieci w przypadku zainteresowania przedsięwzięciem Mieszkańców naszego Osiedla.

Po zakończeniu inwestycji nasi Mieszkańcy będą mogli korzystać z nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, takich jak: Internet szerokopasmowy, cyfrowa telewizja 3 generacji oraz telefonia VOIP. Jakość i cena tych usług będzie konkurencyjna wobec dotychczasowych operatorów.

Członkowie Zarządu Osiedla będą odbierać podpisane oświadczenia w dniach 20-23 lipca 2012 r. w godzinach popołudniowych. Oświadczenia można również dostarczyć osobiście  do siedziby GCI Sp. z o.o. w Suchym lesie, przy ul. Obornickiej 117, pok. 4 (budynek, w którym mieści się supermarket Biedronka).

Pozdrawiam
Michał Przybylski
Przewodniczacy Zarządu Osiedla