Ścieżka:

Remont ulicy Obornickiej. Przejścia dla pieszych. Oświetlenie. Skrzyżowania.


23.10.2021 r.

Palny sytuacyjne przebudowy ulicy Pawłowickiej oraz skrzyżowania ulic Pawłowicka - Obornicka.

Plan sytuacyjny 1

Plan sytuacyjny 2

Plan sytuacyjny 3

Plan sytuacyjny 4


03.09.2021 r.

 

Przebudowa ulicy Obornickiej od ulicy Lipowej w Złotkowie do ulicy Pawłowickiej w Złotnikach..

Projekty wójta:

Projekt_1

Projekt_2

Projekt_3

Projekt_4

Projekt_5

..............................................................................

Petycja mieszkańców

 

14 listopada 2015 r.

Zakończył się remont skrzyżowań ul. Obornickiej z Pawłowicką oraz Radosną w Złotnikach. Firma COLAS POLSKA prace zakończyła w terminie.


12 sierpnia 2015 r.

Firma COLAS POLSKA informuje, że 18 sierpnia 2015 r. rozpocznie się przebudowa skrzyżowań ul. Obornickiej z ul. Pawłowicką i Radosną w Złotnikach. To kolejny etap poprawy bezpieczeństwa na naszej głównej osiedlowej drodze. Termin zakończenia prac - 14 listopada 2015 r. za utrudnienia w tym okresie przepraszamy. Szczegóły .... 


8 sierpnia 2015 r.

Informujemy, że ogłoszony drugi przetarg na PRZEBUDOWĘ SKRZYŻOWAŃ DK11 Z UL. PAWŁOWICKĄ I RADOSNĄ W ZŁOTNIKACH (poprzedni unieważniono) został rozstrzygnięty. Umowa została zawarta 14.07.2015, a termin realizacji to 4 miesiące. Wykonawcą jest firma COLAS POLSKA Sp. z o.o.


11 czerwca 2015 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że ogłoszony został drugi przetarg (poprzedni unieważniono) na PRZEBUDOWĘ SKRZYŻOWAŃ DK11 Z UL. PAWŁOWICKĄ I RADOSNĄ W ZŁOTNIKACH. Otwarcie ofert - 29.06.2015 r. godzina 12:05. Szczegóły: http://bip.suchylas.pl/przetarg/13/przebudowa-skrzyzowan-dk11-z-ul-pawlowicka-i-radosna-w-zlotnikach-gmina-suchy-las/


29 kwietnia 2015 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że ogłoszony pierwszy przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania Obornicka/ Pawłowicka i Radosna został unieważniony. Postępowanie będzie wznowione po 28 maja 2015 r.


10 kwietnia 2015 r.

Szanowni Państwo!

Bardzo proszę o zapoznanie się z koncepcją/ projektem przebudowy skrzyżowań ulicy Obornickiej z ulicami: Pawłowicką oraz Radosną. Niestety, nie przewiduje się w tym roku bydowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Obornicka/Pawłowicka, o co w poprzednim roku zabiegali mieszkańcy (uchwała zebrania mieszkańców - wrzesień 2014 r.). O wykonanie sygnalizacji Zarząd Osiedla będzie zabiegał w roku przyszłym.

http://bip.suchylas.pl/przetarg/13/przebudowa-skrzyzowan-dk11-z-ul-pawlowicka-i-radosna-w-zlotnikach-gmina-suchy-las/


7 grudnia 2014 r.

Szanowni Państwo!

Kilka dni temu dokonano odbioru technicznego Oświetlenia w ulicy Obornickiej (od Pawłowickiej do Łagiewnickiej). Inwestycja zatem jest zakońcona. Przypominamy, że w lutym  br. mieszkańcy wystowsowali w tej sprawie do GDDKiA oraz do Wójta Gminy Suchy Las petycję, ktorą podpisało ponad 470 osób. Wszystkim, którzy petycję podpisali składam podziękowanie. Bardzo dziękuję w szczególności: Grzegorzowi Słowińskiemu z Zarządu Osiedla, który ze mną podpisy pod petycją zbierał oraz radnemu VI kadencji Tomaszowi Mikołajczakowi, który całą inicjatywę wspierał na poziomie Rady Gminy. Działanie wspólne zawsze przynosi efekty!

Jednocześnie informuję, że modernizacja skrzyżowania Pawłowicka/ Obornicka (lewoskręty+sygnalizacja światlna) przewidziana jest w projekcie budżetu 2015 r. O sprawie będę informował na bieżąco.

Michał Przybylski

Przewodniczący Zarządu Osiedla

ZŁOTNIKI - OSIEDLE

 


10 października 2014 r.

Ruszyła wreszcie budowa oświatlenia ulicy Obornickiej od Pawłowickiej do Łagiewnickiej. Przypominamy, że w lutym  br. mieszkańcy wystowsowali w tej sprawie do GDDKiA oraz Wójta Gminy Suchy Las petycję, ktorą podpisało ponad 470 osób Szczegóły ...

 


28 sierpnia 2014 r.

Podczas sierpniowej sesji Rady Gminy Suchy Las, wójt Grzegorz Wojtera poinformował, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie będzie niestety zmodernizowane w tym roku skrzyżowanie Obornicka/ Pawłowicka w Złotnikach ze względu na brak porozumienia w kwestii finansowania tej inwestycji z GDDKiA. Sprawa jest o tyle przykra, że skrzyżowanie to mogło być przebudowane już w poprzednim roku (były na to środki), jednak Gmina nie zdążyła wykonać projektu i GDDKiA, jako właściciel drogi i dysponent środków unijnych na ten cel nie mógł dłużej czekać na projekt i wykonał tylko remont nawierzchni, na podstawie projektu drogowego (informacja telefoniczna z GDDKiA). Skrzyżowanie to należy do najniebezpieczniejszych w naszej Gminie.


18 stycznia 2014 r.

- Zarząd Osiedla rozpoczyna akcję zbierania podpisów pod wnioskiem do GDDKiA w celu wykonania oświetlenia ulicy Obornickiej na odcinku od ul. Radosnej do ul. Pawłowickiej. Sczegóły ... . Odrębne pismo w powyższej sprawie (28.01.2014 r.) formułuje do Dyrektora GDDKiA p. radny T. Mikołajczak, czytaj .... a podczas oststniej sesji Rady Gminy Suchy Las (30.01.2014 r.) ze zrozumieniem do całej sprawy odnieśli się: wójt Grzegorz Wojtera oraz  przewodniczący Komisji Porządku, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska - radny Ryszard Taszarz. Akcja zbierania podpisów trwała będzie do 16 lutego 2014 r. Wszystkie pisma zostaną przekazane adresatom 17 lutego 2014 r. Na dzień 8 lutego br. udało się zebrać prawie 350 podpisów.

- Odpowiedź GDDKiA. Czytaj ....

- Zarząd Osiedla przesyła pismo do wójta. Czytaj ...

- Odpowiedzń wójta. Czytaj ...


30 grudnia 2013 r.

W budżecie Gminy na 2014 r. zaplanowano przebudowę skrzyżowania ulic: Obornicka i Pawłowicka (300.000 zł). Iwestycja realizowana będzie wspólnie z GDDKiA.


październik 2013 r.

Dwa przejścia dla pieszych zostały oświetlone.


26.09.2013 r.

Podczas sesji Rady Gminy Suchy Las - 26.09.2013 r.  przewodniczący Zarządu Osiedla M. Przybylski zapytał: kiedy zostaną oświetlone znaki D6 - przejścia dla pieszych w ul. Obornickiej oraz czy w najbliższym czasie będzie wykonana przebudowa skrzyżowania ulicy Obornickiej z ul. Pawłowicką. Z-ca wójta J. Świerkowski odpowiedział, że w sprawie znaków D6 trwają uzgodnienia z energetyką, natomiast wójt G. Wojtera poinformował, że trwają negocjacje z GDDKiA w sprawie przebudowy skrzyżowania ulic: Obornicka/ Pawłowicka w celu określenia wysokości kosztów po stronie Gminy.


15.07.2013 r.

- Zarząd Osiedla zwrócił się do GDDKiA z prośbą o obniżenie wyskości linii warunkowego zatrzymnia na przejściach dla pieszych w ul. Obornickiej. Czytaj ...

- Odpowiedź GDDKiA w sprawie obniżenia wysokości linii warunkowego zatrzymnia sie. Czytaj ...


18.06.2013 r.

- W związku z ograniczonym zakresem remontu ul. Obornickiej Zarząd Osiedla prosi GDDKiA o wyjaśnienia sprawy poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Obornickiej. Czytaj ...

- Zarząd Osiedla otrzymuje odpowiedź z GDDKiA w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu na przejsciu dla pieszych przez ulicę Obornicką, z której wynika, że pomimo, iż nie będzie w najblizszym czasie wykonane planowane poszerzenie jezdni, to zostaną wyznaczone dwa nowe przejścia dla pieszych i oznaczone znakami D-6 (wysięgniki nad jezdnią). Czytaj ....


4.03.2013 r.

- Zarząd Osiedla zwraca się ponownie z prośbą o podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przez ulicę Obornicką w miejscowości Złotniki (gm. Suchy Las) pomiędzy ulicami: Radosna i Pawłowicka. Czytaj

- GDDKiA odpowiada na pismo Zarządu Osiedla, w którym zapowiada działania poprawiające bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych przy okazji remontu ul. Obornickiej. Czytaj ...


12.02.2013 r.

- Mieszkańcy naszego osiedla zwrócili sie do Wójta Gminy Suchy Las z prośbą o zrealizowanie w ramach remontu ulicy Obornickiej Oświetlenia ulicznego pomiędzy ulicami Łagiewnicka - Pawłowicka.

- Odwowiedź Wójta, z której wynika, że projekt będzie uwzględniał oświetlenie ul. Obornickiej. Czytaj ..

- Odpowiedź GDDKiA. Czytaj ....


31.01.2013 r.

GDDKiA planuje w czerwcu 2013 r. rozpocząć remont dwóch newralgicznych skrzyżowań na terenie naszego osiedla. Podczas styczniowej Sesji Rady Gminy Suchy Las przyjęto zmiany w budżecie, między innymi zapisano kwotę 40.000 zł na wykonanie projektu remontu skrzyżowania Pawłowicka/ Obornicka oraz skrzyżowania Radosna/ Obornicka. Kwota ta ma stanowić wkład Gminy w remont ulicy Obornickiej od Łagiewnickiej (Złotniki) do Lipowej (Złotkowo).


30.04.2012 r.

- Pismo do ENEA S.A. w sprawie zamontowanie 3 dodatkowych lamp na słupach elektrycznych w Złotnikach pomiedzy ulicami Radosna i Pawłowicka.Czytaj ...

- ENEA S.A. udzieliło odpowiedzi, z której wynika, że wykonanie tego oświatlenia należy do zadań Gminy Suchy Las.

- Zarząd Osiedla zwraca się z pismem do GDDKiA w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych pomiedzy ulicami: Radosna i Pawlowicka. Czytaj ...

- Zarząd Osiedla uzyskał odpowiedź z GDDKiA w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ul. Obornickiej (między ulicami: Pawłowicką i Radosną). Z odpowiedzi wynika, że na odcinku tym zostanie ograniczona prędkość do 60 km/h, zostanie ustawiony znak ostrzegawczy „dzieci” oraz znak D-6 na wysięgniku z lampą ostrzegawczą i kasetą oświetlającą przejście. Czytaj ...