Ścieżka:


27.07.2021 r.

RDOŚ. Przesunięto po raz kolejny  termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5 do 26.09.2021 r. Czytaj ....


13.07.2021  r.

Przypominamy, że Zarząd Osiedla oraz radni od wielu lat nie zmienili swojego stanowiska - domagamy się odsunięcia obwodnicy od granicy osiedla po tzw. żółtym szlaku. Budową obwodnicy w zaproponowanym korytarzu nie jest też zainteresowane Miasto Poznań, co jest warunkiem jej realizacji. Nic więc dziwnego, że zadanie to "wyleciało" z budżetu centralnego.
Niezależnie od powyższego zachęcamy mieszkańców, zwłaszcza wschodniej części osiedla do wypowiedzenie się w przedmiotowej sprawie.
2021 rdoś

 


24.05.2021 r.

RDOŚ. Przesunięto po raz kolejny  termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5 do 26.07.2021 r.

https://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-24-maja-2021-znak-woo-ii-4200-4-2017-bz-91


26.01.2021 r.

 

RDOŚ. Przesunięto po raz kolejny  termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5 do 26.03.2020 r.

http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-26-stycznia-2021-znak-woo-ii-4200-4-2017-bz-87


27.02.2020 r.

RDOŚ. Przesunięto po raz kolejny  termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5 do 27.04.2020 r.


 18.12.2019 r.

RDOŚ. Przesunięto po raz kolejny  termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5 do 27.02. 2020 r.


 8.10.2019 r.

RDOŚ. Przesunięto po raz kolejny  termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5 do 9.12.2019 r.

 

23.08.2019 r.

RDOŚ. Przesunięto po raz kolejny  termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5 do 28.10.2019 r.

 

21.06.2019 r.

RDOŚ. Przesunięto po raz kolejny  termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5 do 26.08.2019 r.


7.03.2019 r.

RDOŚ. Przesunięto po raz kolejny  termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5 do 23.04.2019 r.


22.12.2018 r.

RDOŚ. Przesunięto termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5 do 21.02.2019 r.


26.10.2018 r.

Rozprawa administracyjna w sprawie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej http://poznan.rdos.gov.pl/rozprawa-administracyjna-w-sprawie-polnocno-wschodniej-obwodnicy-aglomeracji-poznanskiej-2


19.06.2018 r.

RDOŚ. Przesunięto termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5 do dnia 20.08.2018 r.


25.06.2018 r. Spotkanie u wójta

W spotkaniu z wójtem Grzegorzem Wojterą, udział wzięli kierownik pracowni urbanistycznej oraz szefowie jednostek pomocniczych wschodniej części naszej gminy "dotkniętych" przez obwodnicę. W toku rozmów ustalone zostało, że ponownie każda jednostka przekaże do urzędu swoje oczekiwania i do dnia 29.06, zostanie wysłane pismo do Starostwa oraz odrębna korespondencja do Wojska celem wznowienia negocjacji zmierzających do "odcięcia" fragmentu poligonu i przesunięcia obwodnicy w jego głąb.

Argumenty osiedla ZŁOTNIK - OSIEDLA to:
1. Odsunięcie obwodnicy od ogródków działkowych, ul Pagórkowej, ul Kalinowej na minimum 150-200 m w głąb poligonu - tzw. żółty wariant przebiegu PWOP.
2. Likwidacja węzła w ciągu ul. Czołgowej na rzecz ewentualnej budowy węzła na przedłużeniu ul. Nektarowej lub Kaktusowej (konieczne konsultacje z jednostkami pomocniczymi, w których zasobach znajdują się wskazne ulice). Węzeł na przedłużeniu ul. Czołgowej, to wzmożony ruch samochodowy pomiędzy osiedlami domków jednorodzinnych, natomiast ul. Nektarowa lub Kaktusowa, to tereny AG.

Zasugerowano wójtowi, aby w ramach negocjacji z wojskeim, zaproponować obniżenie stawki podatkowej za poligon w przypadku, gdyby zgodzili się na ustępstwa w zakresie zmiany przebiegu obwodnicy na wysokości Złotnik-Osiedla.


20.06.2018 r.

Spotkanie u Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego koncentrowało się wokół korytarza dla przebiegu obwodnicy. Przekonywano nas, że najlepszym rozwiązaniem jest czerwony wariant. Ostatecznie ustalono jednak, że Urząd Gminy Suchy Las zwróci się do Starosty Poznańskiego oraz Zarządu Dróg Powiatowych z pismem, w którym przekazane zostaną oczekiwania mieszkańców. Ustalono też, że 25 czerwca 2018 r. odbędzie się w tej sprawie spotkanie u wójta.


19.06.2018 r.

RDOŚ. Przesunięto termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5 do dnia 20.08.2018.


7 czerwca 2018 r.

Podczas spotkania 9 maja br. w Centru Kultury w Suchym Lesie, radny Michał Przybylski apelował do starosty poznańskiego Jan Grabkowskiego oraz wójta Grzegorza Wojtery o zbudowanie wspólnego frontu dla rozmów i negocjacji z wojskiem w sprawie wejścia w poligon północno-wschodniej obwodnicy Poznania.

Jest pozytywna reakcja.

Starosta zaprosił nas do rozmów, które nam obiecywano, a które nigdy nie doszły do skutku. Starosta zaprasza przedstawicieli jednostek pomocniczych, których dotyka problem obwodnicy oraz wójta gminy na rozmowy w dniu 20 czerwca o godz. 08.00. Oczywiście relację ze spotkania postaram się zamieścić od razu po jego zakończeniu. Przypominam, że forsowany przez nas "wariant zółty", odciąga obwodnicę w głąb poligonu oraz likwiduje węzeł drogowy na wysokości ul. Czołgowej. Od tej koncepcji dystansuje się wójt Grzegorz Wojtera.

Sprawę obwodnicy opisujemy również na stronie Stowarzyszenia Gmina Razem, które wspierane przez poznańską kancelarię prawną GWP, jest już stroną w postępowaniu przed RDOŚ.

Więcej na http://www.gminarazem.pl/polnocno-wschodnia-obwodnica-poznania-2/

(-) Grzegorz Słowiński

4 Mapa fizyczna


17 maja 2018 r.

Kancelaria Prawna GWP informuje, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku Złotkowo-Suchy Las-Owińska-Uzarzewo – droga ekspresowa S5, został przedłużony najpierw do 20 kwietnia 2018 roku, a później do dnia 20 czerwca 2018 roku.

Kancelaria informuje ponadto, że zgodnie z informacją uzyskaną od pracownika RDOŚ, obecnie trwa merytoryczna analiza sprawy. W związku z czym ww. termin załatwienia sprawy może ulec ponownemu przedłużeniu. Niezależnie od powyższego, o dalszym ustaleniach będziemy Państwa informować na bieżąco.


marzec 2018 r.

Oficjalnie już możemy napisać, że kancelaria prawnicza GWP Grzesiek Wielgosz Piekarski, reprezentuje interes mieszkńców Złotnik-Osiedla w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej przed RDOŚ w Poznaniu. Umowa o współpracy z kancelarią została podpisana przez przedstawicieli Stowarzyszenia Gmina Razem.

2018 05 07 12h18 21


16.02.2018 r.

Kolejny raz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, przedłużyła termin wydania decyzji środowiskowej. Nasze stowarzyszenie GMINA RAZEM ma więc czas do 20. kwietnia 2018 aby wraz z kancelarią, zebrać niezbędne dokumenty i złożyć je do RDOŚ.

Skan pisma...


01.02.2018 r.

Reprezentująca stowarzyszenie GMINA RAZEM kancelaria prawna, dostarczyła nam dokument o dopuszczeniu stowarzyszenia do postępowania w RDOŚ jako stronę w przedmiotowej sprawie budowy obwodnicy. Tym samym stowarzyszenie moze w tej chwili brać udział w tym postępowaniu i bronić interesu mieszkańców Złotkowa, Złotnik-Osiedla, Jelonka oraz osiedla Suchy Las Wschód.

 

Skan pisma - str. 1-2

Skan pisma - str. 3-4


22.06.2017 r.

Kancelaria prawna reprezentująca stowarzyszenie GMINA RAZEM, które ubiega się o dopuszczenie na prawach strony do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno – Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej przesłała skan korespondencji otrzymanej przez Kancelarię od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

W treści przedmiotowego pisma Organ informuje, iż aktualnym etapem postępowania jest oczekiwanie Organu na przedłożenie przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wobec powyższego postępowanie do czasu przedłożenia raportu zostało zawieszone. W tym świetle, stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie dopuszczenia Stowarzyszenia do postępowania na prawach strony, zajęte zostanie po ponownym podjęciu postępowania przez Organ.

W przypadku otrzymania jakiejkolwiek dalszej korespondencji w sprawie, informacje zostaną przekazane Państwu niezwłocznie.


9.06.2017 r.

ZIELONKA – Stowarzyszenie na Rzecz Optymalizacji Przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu zostało dopuszczone na prawach strony do udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5 http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-12-czerwca-2017-znak-woo-ii-4200-4-2017-bz-22

Pełna treść postanowienia w pliku pdf dostępna jest tutaj http://bip.poznan.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/80082/Zawiadomienie_RDOS_Poznan_WOO-II.4200.4.2017.BZ.22.pdf

W tym samym dniu Dyrektor RDOŚ zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie północno-wschodniej obwodnicy aglomeracji poznańskiej.


28.04.2017 r.

 

W dniu dzisjeszym, do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego została złożona petycja podpisana przez 500 mieszkańców z prośbą o uwzględnienie "żółtego wariantu". Pod petycją złożyli również podpisy prawie wszyscy gminni samorządowcy, którym przebieg tej obwodnicy i los mieszkańców Złotkowa, Złotnik i Suchego Lasu Wschód nie jest obojętny. Kopie petycji zostały również zapakowane do kopert i rozesłane do wielkopolskich posłów, wójta gminy Suchy Las i Ministerstwa Obrony Narodowej. Liczymy, że głos mieszkańców zostanie usłyszany przez osoby, które z pewnością mogą w tym zakresie jeszcze pomóc.
Niezależnie od tego staramy się wraz ze stowarzyszeniem GMINA RAZEM o uwzględnienie go jako strona w postępowaniu przed RDOŚ w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

Tutaj jest skan złożonego pisma oraz podpisy samorządowców gminy Suchy Las popierających "żółty wariant"...

 20170426 125355 1


 

15.03.2017 r.

W środę 15 marca br. w Swarzędzu odbyło się spotkanie z parlamentarzystami Platformy Obywatelskiej: Bożeną Szydłowską, Urszulą Augustyn, Sławomirem Nitrasem oraz Norbertem Obryckim. Przybyło ok. 100 osób z całego powiatu poznańskiego. Dyskusję zdominowała polityka krajowa, jednak mieszkańcy podnosili też sprawy lokalne.

Radny Michał Przybylski oraz przewodniczący Zarządu Osiedla ZŁOTNIKI – OSIEDLE Grzegorz Słowiński wręczyli parlamentarzystom specjalnie przygotowane petycje z prośbą o pomoc w sprawie optymalizacji przebiegu północno-wschodniej obwodnicy Poznania. Prosili o pomoc w kwestii przesunięcia tej obwodnicy od zabudowań w Złotkowie oraz w Złotnikach. Po naświetleniu sprawy wszyscy zadeklarowali pomoc w rozwiązaniu tego, jakże istotnego dla mieszkańców gminy problemu.

http://www.gminarazem.pl/spotkanie-z-poslami-platformy-obywatelskiej/


13.03.2017 r.

Dzięki stowarzyszeniu ZIELONKA, udało nam się pozyskać Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia dla tej inwestycji, jaka została złożona przez Zarząd Dróg Powiatowych do RDOŚ.

Poniżej linki do poszczególnych dokumentów.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia...

Legenda dla załączonych map (załącznik 1.1)...

Mapa całości przebiegów sugerowanych przez ZDP - obejmuje Złotniki (załącznik 1.2)...

Mapa przebiegu przez Puszczę Zielonkę (załącznik 1.3)...

Miejsce przebiegu przez Dolinę Cybiny (załącznik 1.4)...

Miejsce zakończenia wariantów zielonego i niebieskiego (załącznik 1.5)...

Zestawienie wyników badań zanieczyszczeń surowych ścieków deszczowych na drogach krajowych (załącznik 2)...

Wyniki obliczeń zanieczyszczeń i emisji (załącznik 3)...

Wyniki badań powietrza nad terenami po których przebiegać ma PWOP (załącznik 4)...


6.03.2017 r.

6 marca o godz. 17.30 w Domu Osiedlowym w Biedrusku miało miejsce spotkanie z posłanką .Nowoczesna - Joanną Schmidt. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów dotyczących krajowej polityki, ale także poruszone zostały problemy lokalne, przede wszystkim kwestia korytarza dla północno wschodniej obwodnicy Poznania.

Podczas spotkania z Panią Poseł przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Gmina Razem: Michał Dziedzic – prezes Zarządu i przewodniczący Zarządu Osiedla Suchy Las oraz Grzegorz Słowiński – skarbnik stowarzyszenia oraz przewodniczący Zarządu Osiedla ZŁOTNIKI-OSIEDLE, wręczyli posłance Joannie Schmidt pismo – prośbę o wsparcie dla działań stowarzyszenia, które będzie ubiegało się o możliwość reprezentowania mieszkańców naszej gminy w postępowaniu administracyjnym w przedmiotowej sprawie.

 

Przypomnieć należy, że obecnie lansowany jest tzw. wariant 1 (czerwony), natomiast zdecydowana większość mieszkańców opowiada się za tzw. "wariantem żółtym" zaprezentowanym w listopadzie 2016 r. na specjalnie zorganizowanym zebraniu z mieszkańcami.

W spotkaniu z posłanką Joanną Schmidt oprócz mieszkańców Biedruska wzięli udział między innymi: wójt Grzegorz Wojtera, radni: Michał Przybylski, Krzysztof Pilas, Dariusz Matysiak, Grzegorz Łukszo, przewodnicząca Zarządu Osiedla Biedrusko Magdalena Przystałowska, przewodniczący Zarządu Osiedla Suchy Las Michał Dziedzic oraz przewodniczący Osiedla Złotniki Osiedle Grzegorz Słowiński.

Trzeba zaznaczyć, że sprawą obwodnicy udało się zainteresować wcześniej posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego. A więc problem optymalnego przebiegu dla tej drogi wykracza poza bieżące spory polityczne. Jest zatem nadzieja na jej pozytywne zakończenie.


03.03.2017 r.

Szanowni Państwo,

W najbliższych dniach będziemy zbierać podpisy pod pismem kierowanym do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu. Pismo to skierowane zostanie również do wiadomości Ministra Obrony Narodowej, wielkopolskich parlamentarzystów oraz wójta gminy Suchy Las.
Treść pisma jest tutaj...

Przewodniczący Zarządu Osiedla Złotniki-Osiedle
(-) Grzegorz Słowiński


01.03.2017 r.

RDOŚ wszczął procedurę wydania opinin  co do zakresu raportu o oddziaływaniu na śrdowisko dla inwestycji Północno Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej. 

Pismo...


17.02.2017 r.

Korespondencja pomiędzy firmą projektową ELITON a Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w sprawie korytarza północno-wschodniej obwodnicy Poznania. Czytaj ...


13.02.2017 r.

W poniedziałek 13 lutego br. w Mielnie (gmina Czerwonak) odbyło się spotkanie w sprawie przebiegu północno - wschodniej obwodnicy Poznania. Organizacją tego przedsięwzięcia zajęło się stowarzyszenie ZIELONKA. Dyskusję na żywo transmitowała ogólnopolska TVP INFO.

Problem optymalnego przebiegu obwodnicy jest szczególnie istotny dla mieszkańców Złotkowa, Złotnik oraz wschodniej części Suchego Lasu, ponieważ 3 warianty zaproponowane przez Zarząd Dróg Powiatowych są nieakceptowane przez mieszkańców. W świetle kamer zaprezentowaliśmy wypracowany wraz mieszkańcami tzw. "żółty wariant", który został entuzjastycznie przyjęty przez mieszkańców naszej gminy na specjalnym zebraniu w listopadzie poprzedniego roku. Niestety wariantu tego nie akceptują ani władze powiatu, ani władze naszej gminy. Był to więc kolejny dzień batalii o dostrzeżenie przez władze naszych interesów.

W spotkaniu wraz z radnym Michałem Przybylskim reprezentowaliśmy nie tylko interesy mieszkańców naszego osiedla, ale pod nieobecność jakiegokolwiek przedstawiciela władz naszej gminy, również wszystkich innych mieszkańców Suchego Lasu. Niestety zabrakło również przedstawicieli jednostek pomocniczych Złotkowa oraz wschodniej części Suchego Lasu. Szkoda, ponieważ nasz głos byłby bardziej słyszalny. Pojawili się za to mieszkańcy naszej gminy, za co należą im się słowa podziękowania. Był również poseł Bartłomiej Wróblewski oraz wicestarosta Tomasz Łubiński.

Obejrzyj program: https://www.tvp.info/28761475/13022017-1800

Grzegorz Słowiński - Przewodniczący Zarządu Osiedla Złotniki-Osiedle
Michał Przybylski - Radny Gminy Suchy Las, okręg Złotniki-Osiedle


10.02.2017 r.

Spotkanie z TVP w dniu 13.02.2017

Informujemy i jednoczesnie zapraszamy serdeczne Państwa do licznego udziału w programie na żywo w TVP „To jest temat”.
Nagranie odbędzie się w poniedziałek 13 lutego br. w Mielnie (w pobliżu przystanku autobusowego i drogi między wsiami Kliny ul. Poznańska/Mielno ul. Polna w gminie Czerwonak).
Spotkanie ok. godz. 17:30, a na antenę ogólnopolską wchodzimy o 18:00. 

Na to nagranie zaproszeni będą również przedstawiciele ZDP i Starostwa.

Jest to bardzo ważne dla sprawy Północno Wschodniej Obwodnicy Poznania, więc bardzo prosimy o mobilizację i pojawienie się na nagraniu, w miarę możliwości również z członkami rodzin. 
Z ramienia Złotnik Osiedla, będziemy brali udział w tym spotkaniu reprezentując interesy naszych mieszkańców.

Grzegorz Słowiński - Przewodniczący Zarządu Osiedla Złotniki-Osiedle
Michał Przybylski - Radny Gminy Suchy Las, okręg Złotniki-Osiedle


23.12.2016 r.

Gazeta Sucholeska - grudzień 2016 r.

2016 gs logo

2016 gs obwodnica


15.12.2016 r.

Otrzymaliśmy dziś z Biura Poselskiego posła na Sejm Rzeczypospolitej, Pana Bartłomiejsa Wróblewskiego pismo jakie w naszej sprawie złożył do Startosty Poznańskiego. Liczymy na to, że w ślad za tym pismem uda się podjąć rozmowy, zmierzające do wypracowania wspólnego stanowiska satysfakcjonującego wszystkie strony.

Pismo posła Bartłomieja Wróblewskiego...


4.12.2016

O wschodniej obwodnicy LocalMedia Suchy Las - grudzień 2016 r. (strona 16-17).

2016 lokalmedia logo

 

2016 lokalmedia obwodnica 3

 

22.11.2016 r.

W dniu dzisiejszym do Zarządu Dróg Powiatowych, Urzędu Gminy Suchy Las i Stowarzyszenia METRPOLIA, złożyliśmy pismo uzpełniające korespondencję z dnia 17.11.2016. Po wnikliwej analizie dokumentów, dotarliśmy do najświeższej publikacji Stowarzyszenia METROPOLIA, które w swoim opracowaniu koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań, pokazuje sugerowany przez nich przebieg północno wschodnie obwodnicy Poznania. Nie jest przypadkiem, że gremium naukowe przygotowujące to opracowanie, ma dokładnie taki sam punkt widzenia na przebieg sucholeskiego odcinka obwodnicy, co wypracowany wraz z mieszkańcami obecnymi na spotkaniu w dniu 16.11.2016, nasz złotnicki, "żółty" wariant. Mamy nadzieję, że ten fakt zostanie zauważony i uwzględniony przez ZDP.

Bardzo dziękujemy tym samym radnej dr Agnieszce Targońskiej za wskazanie tej koncepcji jako argument do dalszych naszych działań.

Skan pisma złożonego w dniu dzisjeszym...

Polecam lekturę opracowania dostępną pod adresem:
http://planowanie.metropoliapoznan.home.pl/planowanie/dokumenty/ 

Na uwagę zasługuje mapka z załącznika nr 1:
https://drive.google.com/file/d/0B8ZDvm0g4d_VcDUtZmxmaXM1RkE/view 

Oto jej fragment:

Metropolia

 

Poniżej dla przypomnienia wariant Przewodniczącego Zarządu Złotnik-Osiedla Grzegorza Słowińskiego i Radnego Gminy Suchy Las Michała Przybylskiego

4 Mapa fizyczna

---

Przewodniczący Zarządu Osiedla Złotniki-Osiedle
(-) Grzegorz Słowiński

Radny Gminy Suchy Las
(-) Michał Przybylski


 17.11.2016 r.

W dniu wczorajszym, tj. 16.11.2916 r. w sucholeskim Centrum Kultury odbyło się zebranie mieszkańców z Zarządem Dróg Powiatowych (ZDP) i wójtem Grzegorzem Wojterą w sprawie przebiegu północno-wschodniej obwodnicy Poznania. Mieszkańcy nie wyrazili aprobaty dla żadnego z trzech wariantów przebiegu północno-wschodniej obwodnicy Miasta Poznania zaprezentowanych przez ZDP. Głos zabrał również wójt przedstawiając swoje 2 warianty z rondem na wysokości parkingu pomiędzy Złotkowem i Złotnikami. Ta koncepcja również nie uzyskała aprobaty, ponieważ nie uwzględniała interesów mieszkańców naszego Osiedla.

Po wystąpieniu wójta, wraz z radnym z naszego Osiedla - Michałem Przybylskim przedstawiliśmy naszą propozycję, wcześniej uzgodnioną z mieszkańcami wschodniej części naszego osiedla. Propozycja ta uwzględnia interesy nie tylko mieszkańców Złotnik, ale również Złotkowa i właścicieli ogródków działkowych. Na sali wśród zebranych był przedstawiciel Lasów Państwowych, który nasz wariant wstępnie zaopiniował pozytywnie w przeciwieństwie do wójta oraz przedstawicieli ZDP, którzy ocenili go jako trudny do zrealizowania z uwagi na spodziewany brak zgody wojska na wejście w głąb poligonu. Zaznaczyć należy jednak, że z przedstawicielem wojska, póki co, nikt na ten temat nie rozmawiał.

Zgromadzeni mieszkańcy, zaprezentowany przez nas przebieg odwodnicy jednoznacznie poparli jako jedyne i racjonalne rozwiązanie. W dniu dzisiejszym złożyłem zatem formalne pismo do Urzędu Gminy oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu z argumentacją naszej propozycji. Wersje elektroniczne naszej propozycji zostały w dniu wczorajszym przekazane ZDP.

W najbliższym czasie, będziemy starali się spotkać z ZDP celem omówienia naszej propozycji oraz wziąć udział w rozmowach z przedstawicielami Wojska Polskiego, aby nasz wariant mógł zaistnieć nie tylko na papierze. Równocześnie podejmujemy starania o spotkanie z posłami, którzy już nieraz deklarowali nam ewentualną pomoc w zakresie przedmiotowej sprawy.

Poniżej materiały. Nasz wariant przedstawiono żółtą linią.

Skan pisma złożonego do ZDP Poznań i UG Suchy Las...

Mapa fizyczna z naniesiony wariantem Złotnik-Osiedla...

Rysunek orientacyjny...

Fragment trasy - cz. 1...

Fragment trasy - cz. 2...

 ---

Przewodniczący Zarządu Osiedla Złotniki-Osiedle
(-) Grzegorz Słowiński

Radny Gminy Suchy Las
(-) Michał Przybylski

 

 

 

IMG 6136 IMG 6176
IMG 6227 IMG 6229

Zdjęcia opublikowano dzięki uprzejmości Sucholeskiego Magazynu Mieszkańców Gminy (fot. A.Łęcka)


8.11.2016 r.

Otrzymaliśmy mapy z trzema nowymi propozycjami przebiegu obwodnicy przez teren naszej gminy. Prośba o zapoznanie się z dokumentami.

 

Rysunek

 

Opis koncepcji...

Skan fragmentu rysunku orientacyjnego...

Skan fragmentu trasy cz.1...

Skan fragmentu trasy cz.2...

Tym samym zapraszamy mieszkańców Złotnik-Osiedla na spotkanie informacyjne w tym zakresie w dniu 14.11.br., o godz. 18.oo w świetlicy przy ul. Żukowej 14.

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Złotniki-Osiedle
(-) Grzegorz Słowiński

Radny Gminy Suchy Las
(-) Michał Przybylski


04.11.2016 r.

Ogłoszenie przez Urząd Gminy w Suchym Lesie kolejnego spotkania mieszkańców z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych w dniu 16.11.2016 o godz. 17.00 w sali CKiBP w Suchym Lesie.


01.09.2016 r.

W dniu 31.08.2016 podczas sesji Rady Powiatu Poznańskiego, wpłynęła interpelacja skierowana do Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu, Pana Piotra Burdajewicza oraz Starosty Powiatu Poznańskiego Jana Grabkowskiego od Klubu Radnych PiS Rady Powiatu w Poznaniu. W wiadomości przewodniej skierowanej do Urzędu Gminy Suchy Las napisano:

"From: Marek Pietrzyński

Sent: Wednesday, August 31, 2016 6:45 PM

To: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cc: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Subject: Obwodnica Północno-Wschodnia Aglomeracji Poznańskiej!

 

Witam.

Szanowni Radni! 

Niniejszym, pragnę do Waszej wiadomości jako organom uchwałodawczym jednostek samorządu terytorialnego, przekazać wystąpienie Klub Radnych PiS w powiecie poznańskim, na dzisiejszej sesji Rady Powiatu z INTERPELACJĄ w sprawie realizacji zadania pn. „Studium korytarzowe dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP.”, którą załączam do niniejszego maila, prosząc o zapoznanie z jej treścią.

Sprawa jest bardzo ważna, ponieważ najbardziej jej uciążliwość i skutki odczują mieszkańcy naszych gmin, oraz ucierpi środowisko naturalne Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.


P.S
Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Rady o przekazanie maila do radnych, którzy nie podają w bip własnych adresów mailowych.


Pozdrawiam
- Marek Pietrzyński"

 

Pełna treść interpelacji jest dostępna tutaj.


18.08.2016 r.

18 sierpnia br. odbyło się w Wierzonce (gm. Swarzędz), spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie działające na rzecz optymalizacji przebiegu trasy tzw. obwodnicy aglomeracyjnej. Koncepcja przebiegu tej drogi wzbudza sporo emocji – również w naszej gminie, ponieważ planuje się jej bieg w pobliżu zabudowań w Złotnikach oraz w Złotkowie.

Przedstawiono zastrzeżenia dotyczące zaproponowanych przez inwestora wariantów przebiegu tej trasy oraz zaproponowano alternatywne rozwiązanie połączenia trasy S11 z S5. Więcej na ten temat:

http://stowarzyszeniezielonka.pl/2016/07/29/propozycja-alternatywnego-przebiegu-polnocno-wschodniej-obwodnicy-aglomeracji-poznanskiej/

https://www.facebook.com/events/939139689564505/

W spotkaniu udział wzięli: radny Michał Przybylski oraz przewodniczący Zarządu Osiedla ZŁOTNIKI – OSIEDLE Grzegorz Słowiński. 
Byli obecni również przedstawiciele Złotkowa oraz Złotnik Wsi.

20160818 1954181

 

20160818 2000491

 


8.07.2016 r.

Spotkanie z sołtysem Złotkowa, panem Michałem Brdękiem i omówienie dalszych wspólnych działań w zakresie dbałości o interesy mieszkańców Złotkowa i Złotnik-Osiedla. Ustalono, że w kolejnym kroku niezbędne jest spotkanie Przewodniczącego Grzegorz Słowińskiego i Sołtysa Michała Brdęka z wójtem Grzegorzem Wojterą.


6.07.2016 r.

Zebranie zarządu osiedla Złotniki-Osiedle i dyskusja nad problemem, który ma decydujące znaczenie dla wschodniej części osiedla. Ustalono, że należy się porozumieć z Radą Sołecką Złotkowa aby wypracować wspólne stanowisko działania. Priorytety postawione przez Zarząd to:

  • Odsunięcie przebiegu obwodnicy o conajmniej 300-400m od zabudowań;
  • Likwidacja węzła drogowego przy ul. Czołgowej;
  • Zmiana lokalizacji węzła początkowego w Złotkowie w sposób zbieżny z interesem mieszkańców Złotowka;
  • Budowa ekranów od strony zabudowań.

4.07.2016 r.

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców zorganizowane w Sali Konferencyjnej Parku Wodnego "Octopus" z wójtem Grzegorzem Wojterą i Przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych.
Na spotkaniu zostały zaprezentowane 3 warianty przebiegu drogi. W ogólnym haosie po ich publikacji zdecydowano, że właściwe spotkanie zostanie przesunięte na inny termin we wrześniu 2016 roku. Do tego czasu, mieszkańcy będą mieli czas na zapoznanie się z materiałami, którymi zostali "zaskoczeni" na tym spotkaniu.

2016 zebranie

20160704 154635

Relacje ze spotkania: Radio Merkury Poznań oraz Telewizja WTK

Materiały, które posiadamy:

Należy również wspomnieć, że w obowiązującycm Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (źródło: BiP Suchy Las) w ujednoliconym rysunku, jest wrysowany przebieg tej obwodnicy oznaczony jako "Planowany zewnętrzny pierścień drogowy bliskiego zasięgu".

Wszystkie publikacje graficzne map pochodzą ze strony Zarządu Dróg Powiatowych oraz z danych Urzędu Gminy Suchy Las.


(-) Michał Przybylski - radny gminy Suchy Las

(-) Grzegorz Słowiński - przewodniczący Zarządu Osiedla Złotniki-Osiedle