Ścieżka:

 

 

Włodzimierz Majewski


 


Radny Gminy Suchy Las
Okręg nr 13

Jelonek, os. Grzybowe,
Złotniki Wieś, Złotniki Osiedle


Od 14 lat mieszkam z żoną Iwoną i synem Bartoszem na Os. Grzybowym w Złotnikach, wśród przyjaciół i sympatycznych sąsiadów. Ukończyłem Technikum Łączności oraz Wydział Zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 25 lat pracy w Telekomunikacji Polskiej, na różnych szczeblach kariery zawodowej, gdzie przez 17 lat pełniłem funkcje kierownicze, dały mi doświadczenie we współpracy i zarządzaniem kilkudziesięcioosobowym zespołem oraz w prowadzeniu prac remontowo- inwestycyjnych o wielomilionowych nakładach finansowych.

Od 2011 roku jestem członkiem Zarządu Osiedla Grzybowego. Priorytetowe znaczenie mają dla mnie działania związane z ogólnie pojętym bezpieczeństwem, poprawą jakości życia mieszkańców, rozwojem oraz integracją dzieci i młodzieży poprzez sport. Z mojego zainteresowania sportem zrodziła się współpraca z Akademią Piłkarską Reissa. Zorganizowałem turnieje piłkarskie ” Piłka na Grzybowym” oraz ” I Mistrzostwa Szkół podstawowych w piłce nożnej” i chcę te działania kontynuować.

Moją dewizą jest: ,,Rozmawiaj i szukaj rozwiązań, bo trudności przychodzą same”.


 

Program:

BEZPIECZEŃSTWO

Zwiększenie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańców może zapewnić budowa ,,Gminnego systemu monitoringu” i włączenie go do ,,Gminnego Centrum Bezpieczeństwa”. System umożliwiałby stały kontakt i nadzór nad obszarem gminy. Z pewnością pełniłby rolę prewencyjną, ograniczyłby ilość przestępstw i poprawił ich wykrywalność. Dotyczy to także mniejszych osiedli oraz sołectw. Warto korzystać z możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój techniki w tym zakresie.

RUCH SAMOCHODOWY I ŚCIEŻKI ROWEROWE

Absolutną koniecznością jest podjęcie skutecznych działań, zmierzających do rozwiązania problemu nadmiernego ruchu samochodowego oraz jego spowolnienia, poprzez wprowadzenie systemu uspokojenia ruchu na terenach silnie zurbanizowanych, na wzór rozwiązań europejskich oraz realizacja od lat planowanego połączenia drogowego Suchego Lasu z Poznaniem, tzw. Nowej Obornickiej.

Nieodłącznym elementem infrastruktury dróg powinny być ścieżki rowerowe, których brakuje m.in. przy ul. Obornickiej, na odcinku Suchy las- Złotniki. Należy dążyć do połączenia siecią ścieżek rowerowych obszarów gminy Suchy Las, terenu Os. Grzybowego, Jelonka i Złotnik z Podolanami, Strzeszynem, Kiekrzem i Rokietnicą. Niezbędne jest prawidłowe oświetlenie dróg m.in części odcinka Złotniki Wieś do torów kolejowych (powiatowa Złotnicka oraz droga gminna Łagiewnicka). Włączenie obszaru gminy Suchy Las w system ścieżek rowerowych przyczyni się do rozwoju turystyki rowerowej, wzrostu aktywności fizycznej, poprawy zdrowia mieszkańców oraz znacząco poprawi bezpieczeństwo.

BUDŻET GMINY

Mimo ograniczeń gminnego budżetu, będę podejmował działania, aby środki były racjonalnie wykorzystywane, a dotacje unijne stanowiły większy udział w gminnych inwestycjach. Weryfikacja budżetu powinna dać pieniądze potrzebne na wkład własny do realizacji programów regionalnych, takich jak budowa brakującej w wielu miejscach kanalizacji i dróg z pełną infrastrukturą (dokończenie dróg i chodników w Jelonku, remont nawierzchni i chodników oraz rewitalizacja terenów rekreacyjnych w Złotnikach Wsi), boisk sportowych i placów zabaw potrzebnych naszym dzieciom i młodzieży, siłowni zewnętrznych dla seniorów.

Jako radny będę działał na rzecz mieszkańców dla poprawy bezpieczeństwa i jakości ich życia oraz rozwoju gminy.

Opracowano na podstawie: http://www.inicjatywamieszkancow.com.pl/