Ścieżka:

Zebranie Zarządu Osiedla "Złotniki - Osiedle" w dniu 6.05.2015 r.

Złotniki, 6.05.2015 r.


Protokół z zebrania Zarządu Osiedla "Złotniki - Osiedle”

1. Powitanie przybyłych.

2. Omówienie organizowanego pod koniec miesiąca Dnia Dziecka i Matki. Ustalenie kosztów oraz organizacja zabaw dla dzieci i przybyłych gości.

3. Omówiono przygotowane projekty remontów i budowy ulic z Rejonu ul. Zielonej i osiedla Kwiatowego. Pochylono się również nad projektem przebudowy skrzyżowań ul. Obornickiej z Radosną i Pawłowicką.

4. Radny Michał Przybylski omówił sprawy związane z Osiedlem poruszane na Komisjach Rady Gminy oraz pozostałych spraw osiedlowych

 

Na tym zebranie zakończono.

 

Lista Obecności:

Zarząd Osiedla:

  1.  Oliwia Janas
  2. Marek Bracikowski
  3. Tomasz Ćwiertnia
  4. Zdzisław Szymanowski
  5. Grzegorz Słowiński - przewodniczący Zarządu Osiedla "Złotniki - Osiedle"

Michał Przybylski - radny Gminy Suchy Las


Protokolant

(-) Zdzisław Szymanowski