Ścieżka:

Zebranie Zarządu Osiedla "Złotniki - Osiedle" w dniu 1.07.2015 r.

Złotniki, 1.07.2015 r.

 

Protokół z zebrania Zarządu Osiedla Złotniki - Osiedle

1. Powitanie przybyłych.
2. Omówienie zbliżającej się wycieczki dla dorosłych. Program, atrakcje godziny wyjazdu i powrotu.
3. Poinformowano zarząd o interwencjach podjętych przez radnego Michała Przybylskiego i przewodniczącego Grzegorza Słowińskiego (równanie ulic Pagórkowej i Spacerowej oraz campus samochodów terenowych).
4. Omówiono zakończone, trwające i przyszłe inwestycje osiedlowe (wiata, budowa ul. Cichej, przebudowa ul. Obornickiej, remont ulic Zielonej i Radosnej oraz budowa ulic w rejonie ul. Kochanowskiego).
5. Zgłoszono propozycje zadań finansowanych z budżetu gminy w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej zgodnie z uchwałą nr VII/72/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2015 r. – Kwota ok. 60 tys. zł (Zakup nagłośnienia świetlicy przy ul. Żukowej, budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Obornickiej oraz pozostałe zadania integracyjne dla mieszkańców).
6. Radny Michał Przybylski omówił sprawy związane z Osiedlem poruszane na Komisjach Rady Gminy oraz pozostałych spraw osiedlowych

Na tym zebranie zakończono.

Obecni:

Zarząd Osiedla:

  1. Marek Bracikowski
  2. Tomasz Ćwiertnia
  3. Oliwia Janas
  4. Zdzisław Szymanowski
  5. Grzegorz Słowiński - przewodniczący zarządu Osiedla Złotniki - Osiedle

Michał Przybylski - radny Gminy Suchy Las

Protokolant
(-) Zdzisław Szymanowski