Ścieżka:

Przebieg zebrania:

 1. Omówienie sytuacji epidemiologicznej w Złotnikach. Przewodniczący poinformował członków Zarządu o zablokowaniu środków przeznaczonych na integrację dla wszystkich jednostek pomocniczych. W związku z powyższym nie odbędą się imprezy Złotnickie Święto Plonów oraz wycieczka dla mieszkańców. Omówiono też sytuacje w sucholeskich przedszkolach.
 2. Trwa remont dworca kolejowego. Prace przebiegają planowo. Termin zakończenia remontu to koniec października 2020 roku.
 3. Przewodniczący omówił kwestię koszenia traw. W tym roku, ze względu na suszę trawy koszone będą z umiarem. Przede wszystkim obszar przy drodze. Planuje się też posadzić łąki kwietne. Działania te podyktowane są niskim stanem wód gruntowych.
 4. Omówiono stan niektórych drzew osiedlowych. W toku dyskusji dominował pogląd, że należy sprawdzić, czy niektóre drzewa nie zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. Przypomniano wypadek sprzed kilku lat, kiedy konar spadł na dom mieszkalny.
 5. Przewodniczący poinformował, że obecnie walczymy o nasadzenia zastępcze w rejonie ulicy Kochanowskiego. Inwestycja realizowana była tzw. ZRID-em i w związku z tym gmina nie ma obowiązku wykonać nasadzeń kompensacyjnych.
 6. Wolne wnioski i głosy:

- omówiono sytuacje na placach zabaw w Złotnikach Osiedlu,

- przedyskutowano kwestię organizacji wigilii osiedlowej,

- omówiono sposób zbierania propozycji mieszkańców dotyczących zadań lokalnych na 2021 rok.

 1. Na tym zebranie zakończono.

 

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Grzegorz Słowiński – przewodniczący/radny
 2. Katarzyna Sobek
 3. Barbara Pawłowska
 4. Katarzyna Dudzińska
 5. Michał Przybylski - radny