Ścieżka:

 

(zebranie przeprowadzone online)

Przebieg zebrania:

 1. Powitanie obecnych członków zarządu oraz radnego Michała Przybylskiego.
 2. Inwestycje Osiedlowe:
  1. Omówiono przyszłe inwestycje z uwzględnieniem remontu ulic Żukowej i Granicznej. Wg informacji pozyskanej od wójta (interpelacja), przetarg na tą inwestycję ma być ogłoszony w IV kwartale 2020 roku.
  2. Budowa szkoły – trwają negocjacje finansowe z właścicielem nieruchomości. Zgodnie z odpowiedzią na interpelację, wójt ma powiadomić kolejnych ustaleniach w tym zakresie.
 3. „Piknik” na os. Grzybowym. Omówiono organizację wspomnianego wydarzenia. Zarząd negatywnie odniósł się do reklamowania tego wydarzenia z uwagi na zagrożenie COVID-19. Zarząd nadal stoi na stanowisku nieorganizowania żadnych imprez, w których może wziąć nieokreślona bliżej liczba osób. Tym samym jedyne działanie społeczne zarządu ograniczone zostanie do rozwiezienia prezentów gwiazdkowych dla dzieci w grudniu.
 1. W ślad za zgłoszeniem kolejnego przypadku martwego ptaka, który „rozbił” się na szklanych ścianach wiat przystankowych, zgłoszono do RK prośbę o zmianę oklejenia wiat. Obecny model oklejenia szyb wizerunkami ptaków jest nieskuteczny. Zamieniono je na inne – kropki na szkle, które w przyszłości mają być zastosowane na wszystkich tego typu obiektach w gminie.
 2. Plac zabaw przy ul. Miłej. Do zarządu trafiły skargi dotyczące zachowań niektórych dzieci tam przebywających. Dorastająca młodzież dewastuje zabawki zainstalowane na terenie placu zabaw, niszczy własność sąsiadującego budynku oraz zachowuje się niestosownie. Młodzież uzywa wulgarnego słownictwa. W wyniku tego zgłoszenia, przewodniczący przez kilkanaście dni z rzędu odwiedzał plac zabaw i udało mu się przeprowadzić rozmowy z dziećmi, które zachowywały się jak powyżej. Na tą chwilę sytuacja uległa poprawie.
 1. Do 18.08.2020 przewodniczący zgodnie z ustaleniami z mieszkańcami naszego osiedla wynikłymi z dyskusji publicznej odnośnie MPZP dla rejonu ul. Kochanowskiego oraz „Złotniki Park”, złoży uwagi do wyłożeń obu planów.
 2. Studium kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przedstawiono obecny stan procedowania uchwalania projektu zmiany studium. Przewodniczący poinformował członków zarządu o organizowanych przez Radę Gminy konsultacjach dotyczących ewentualnej możliwości zwiększenia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie Złotnik.
 1. Zebranie mieszkańców we wrześniu. Omówiono możliwości techniczne dotyczące zwołania i przeprowadzenia zebrania mieszkańców w trybie online lub mailowym lub innej formie korespondencyjnej. Zebranie jest o tyle ważne, że zapadają na nim decyzje dotyczące rozdysponowania osiedlowych środków finansowych przeznaczonych na rok 2021.
 1. Wolne głosy i wnioski
  1. Do przygotowania pozostanie pismo dotyczące zlokalizowania dodatkowego przystanku komunikacji autobusowej u zbiegu ulic Dworcowej i Pawłowickiej – temat prowadzi Michał Przybylski.
 2. Zakończenie zebrania.