Ścieżka:

Przebieg zebrania:

 1. Powitanie przybyłych. Na zebraniu poza całym zarządem osiedla Złotniki-Osiedle obecny był również radny Michał Przybylski. Przewodniczący zarządu przywitał wszystkich przybyłych i odczytał porządek zebrania.
 1. Bieżące inwestycje. Omówiono zakres prac inwestycyjnych na osiedlu realizowanych w roku 2020 na terenie osiedla z uwzględnieniem sytuacji pandemii COVID-19.
 1. Czekamy na ogłoszenie przetargu na ul. Graniczną i Żukową
 2. Czekamy na ogłoszenie przetargu na ul. Reja/Prusa/Słowackiego – inwestycja zamrożona z uwagi na COVID-19
 3. Chodnik Dojazd/Czołgowa – zadanie budżetowe zrealizowane przez Referat Komunalny.
 1. Studium jierunków zagospodarowania przestrzennego. Omówiono aktualny stan prac przy projekcie uchwały oraz sytuacji spornej jaką wywołało wrysowanie do ostatniego wyłożenia nowego osiedla mieszkaniowego w sąsiedztwie „Złotnik Park”. Podkreślano, że przy permanentnym problemie komunikacyjnym, jaki dotyka całą gminę powyżej Jelonka na północ, nie powinno być to osiedle budowane w tej chwili. Poinformowano również, że pierwotna koncepcja wyprowadzenia ruchu z ul. Lazurytowej w ul. Obornicką została przez wójta bez konsultacji z zarządem i radnymi Złotnik zmieniona. Ruch ma być wyprowadzony ul. Krzemową w ul. Złotnicką, co spowoduje jedynie zwiększenie niedrożności tej ulicy.
 1. Zadania lokalne na 2020. Z uwagi na pandemię COVID-19 oraz bacząc na bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszego osiedla, zarząd postanowił zrezygnować z organizowania w tym roku  wszelkich imprez grupowych. Pozostałe środki, które zostały do dyspozycji mieszkańców na rok 2020 przeznaczyć na zakup prezentów od św Mikołaja dla dzieci z terenu osiedla. Środki finansowe, które zostały zamrożone przez wójta (18.000,00 PLN), zaproponowane zostaną mieszkańcom na wrześniowym zebraniu mieszkańców do przekazania na budowę placu zabaw przy ul. Kochanowskiego.
 1. Omówiono wnioski do zadań lokalnych na rok 2021, które spłynęły drogą mailową do przewodniczącego:
 1. Zadania lokalne na 2021

Zarząd podjął decyzję, że głównym zadaniem inwestycyjnym w roku 2021 będzie zakup i rozmieszczenie koszy na śmieci oraz koszy na psie odchody. Poszczególne propozycje pozostałych zadań wg tabeli poniżej:

 

 

Zadania do realizacji w 2021 roku

Kwota

Uwagi

Zakup i ustawienie koszy na śmieci

10 500,00 zł

350 zł/ szt. - 30 szt. Cena uzyskana z RK

Zakup i ustawienie koszy na psie odchody

9 000,00 zł

900 zł/ szt. - 10 szt. Cena uzyskana z RK

Rewitalizacja ogrodu przy ul. Żukowej 14

5 000,00 zł

nasadzenia wzdłuż ogrodzeń i uporządkowanie terenu wokół wiaty

Dofinansowanie remontu świetlicy przy ul. Żukowej

10 000,00 zł

przejęcie pomieszczeń po bibliotece

Wycieczka edukacyjna dla mieszkańców

10 000,00 zł

 

Działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności w tym:

   

Akcja „Sprzątanie Osiedla”

1 000,00 zł

 

Koncert Walentynkowy

1 000,00 zł

 

Dzień Kobiet

1 000,00 zł

 

Dzień Dziecka/Dzień Matki

2 000,00 zł

 

Dni Gminy Suchy Las

1 000,00 zł

 

Złotnickie Święto Plonów

3 000,00 zł

 

Koncert rockowy

2 000,00 zł

 

Grzybobranie

2 000,00 zł

 

Wieczornica patriotyczna

564,00 zł

 

Wigilia osiedlowa

10 000,00 zł

 

Suma

68 064,00 zł

 
 1. Bieżące sprawy osiedla. Omówiono bieżące sprawy osiedlowe oraz ustalono dalszy plan prac zarządu działającego w obecnej sytuacji zagrożenia pandemicznego:
 1. Zgłoszono do RK oraz do Policji, zniszczenia nawierzchni asfaltowej na ul. Dworcowa/Kochanowskiego Pawłowicka
 2. Zgłoszono do WIOŚ przypuszczalnie nielegalne składowisko gruzu u zbiegu ulic Pawłowickiej i Obornickiej
 3. Działania radnych podczas ulewy w dniu 2 lipca 2020 roku. Zgłoszono do RK prośbę o oczyszczenie studzienek burzowych oraz posprzątanie ulic z piasku i błota.
 4. Podniesiono kwestię zgłoszenia do Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych konieczności zbudowania trójkątów bezpieczeństwa u zbiegu ulic Łagiewnicka/Obornicka oraz Czołgowa/Obornicka, po wschodniej stronie ul. Obornickiej oraz jadąc od strony Poznania.
 1. Wolne głosy i wnioski:
  1. Zauważono myszy w świetlicy na Żukowej. Konieczność zgłoszenia do opiekunów świetlicy w UG.
  2. Zgłoszono do RK uszkodzoną lampę na Dworcowej.
  3. Do sprawdzenia pozostaje oświetlenie osiedlowe.
 1. Zakończenie zebrania

 

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Grzegorz Słowiński – przewodniczący/radny
 2. Marcin Kołodziejczak
 3. Katarzyna Sobek
 4. Barbara Pawłowska
 5. Katarzyna Dudzińska
 6. Michał Przybylski - radny