Ścieżka:

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością przeprowadzenia zmian dotyczących przeniesienia środków pieniężnych w paragrafie zadań lokalnych na rok 2019 pomiędzy zadaniami Zarząd Osiedla ZŁOTNKI - OSIEDLE zaprasza na Zebranie Mieszkańców w dniu 17 czerwca 2019 roku o godzinie 18.00 (poniedziałek).

Szanowni Państwo,
w związku z uchwałą Rady Gminy Suchy Las Uchwała nr IV/55/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących i członków zarządów osiedli jednostek pomocniczych Gminy Zarząd Osiedla ZŁOTNKI - OSIEDLE zaprasza na Zebranie Mieszkańców w dniu 13 marca 2019 roku o godzinie 18.00 (piątek).

Szanowni Państwo,
w związku z obwieszczeniem Wójta Gminy Suchy Las o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las Zarząd Osiedla ZŁOTNKI - OSIEDLE zaprasza na Zebranie Mieszkańców w dniu 11 stycznia 2019 roku o godzinie 19.00 (piątek).