Ścieżka:

Szanowni Państwo,


Zarząd Osiedla ZŁOTNKI - OSIEDLE zaprasza na Zebranie Mieszkańców w dniu 11 września 2019 roku o godzinie 17.00 (środa) w świetlicy przy ul. Żukowej 14.

 

 Porządek zebrania:


1. Powitanie przybyłych mieszkańców.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przypomnienie uchwały o pobudzaniu aktywności obywatelskiej (m.in. ilość mieszkańców i kwota środków przyznanych przez gminę do wykorzystania w roku 2020 r.).
5. Omówienie propozycji mieszkańców i Zarządu Osiedla (zadania pozytywnie zaopiniowane przez wójta) podziału środków w ramach zadań lokalnych na 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały Zebrania Mieszkańców w sprawie realizacji zadań lokalnych w 2020 r. w jednostce pomocniczej Złotniki – Osiedle.
7. Wnioski do budżetu Gminy Suchy Las na 2020 r. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków do budżetu Gminy Suchy Las na 2020 rok.
9. Podjęcie decyzji w sprawie przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych w 2019 roku na inne zadania.
10. Omówienie projektu uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej – świetlic wiejskich, osiedlowych i Domu Osiedlowego.
11. Omówienie działalności zarządu w roku 2019 – pozostałe imprezy integracyjne.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej – świetlic wiejskich, osiedlowych i Domu Osiedlowego.

......................................

Czytaj protokół ...