Ścieżka:

Zarząd Osiedla Złotniki Osiedle zaprasza Mieszkańców do udziału w osiedlowym Zebraniu Mieszkańców, które odbędzie się w dniu 14.09.2021 (wtorek) o godz. 18.00, w świetlicy przy ul. Żukowej 14.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie zebrania. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powitanie przybyłych mieszkańców.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przypomnienie uchwały o pobudzaniu aktywności obywatelskiej.
 6. Informacja Urzędu Gminy - ilość mieszkańców i kwota środków przyznanych przez gminę do wykorzystania w roku 2022.
 7. Omówienie propozycji mieszkańców złożonych do Zarządu Osiedla. Podział środków w ramach zadań lokalnych na 2022 rok. Zadania pozytywnie zaopiniowane przez wójta.
 8. Podjęcie uchwały Zebrania Mieszkańców w sprawie realizacji zadań lokalnych w 2022 r. w jednostce pomocniczej Złotniki – Osiedle.
 9. Wnioski do budżetu Gminy Suchy Las na 2022 r. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków do budżetu Gminy Suchy Las na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pozostałych środków z zadań lokalnych na 2021 r.
 12. Omówienie działalności zarządu w roku 2021
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie obrad.


W związku ze stanem epidemii obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i związanymi z tym ograniczeniami oraz biorąc pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców i obowiązujące przepisy, zebranie odbędzie się pod wiatą w ogrodzie.

Uwaga, na zebranie proszę zabrać maseczki.

..............................................................................................

Czytaj protokół ....